Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Aktiviteter i Stavanger 2015

25. februar 2015 avholdt NAV Avdeling Stavanger årsmøte på City Bistro. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Per dato har avdelingen 131 medlemmer. Det var også valg denne gangen, og nytt presidentskap er konstituert i møte 18. mars som følger:


President Arne Bernt Dahle
Visepresident Jarle Løno
Skriver Helge Bergslien
Skattmester Kari Sivertsen
Seremonimester Brit Nerland
Styremedlem Kjell Kristiansen
Styremedlem Reidar J. Mykletun

Vi kommer til å arbeide videre med medlemsmøter samt kursopplegget som vi arrangerer sammen med NAV region Rogaland. Selv om vi ikke har planlagt hele året, legger vi ut de datoene som allerede er fastlagte slik at medlemmene kan merke dem av i kalenderen.

Lørdag 9. mai: Deltakelse på fagmessen «Edle Dråper» på de Røde Sjøhus. NAV har egen stand, messen er åpen for alle mot inngangsbillett.

Torsdag 28. mai: Sommerakevitter, arrangement på City Bistro. Nærmere info med påmelding kommer senere.

Onsdag 16. september: Kurskveld – «Utenlandske akevitter». Arrangeres sammen med region Rogaland.

Torsdag 15. oktober: Kurskveld – tema ikke bestemt.

Torsdag 19. november: Medlemsmøte – sted ikke bestemt.

Januar 2016: Siste kurskveld av de 10 oppsatte kurs.


19. mars 2015
NAV region Stavanger
Arne Bernt Dahle
president
e-post: daharn@kavli.no
mobil: 928 45 815 tilbake