Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Ganske unødvendig - ikke sant?

Norske Akevitters Venner ønsker å bruke penger på å fremme norsk mat- og drikkekultur med akevitten i sentrum. Da er det ganske unødvendig at vi skal bruke penger på å spore opp medlemmer som flytter uten å gi melding om ny adresse! Det samme gjelder de som ikke gir beskjed om opphør av medlemskap.


Adresseendring:
aDu må selv melde om ny adresse til ALLE som sender post til deg. Noen statlige organisasjoner og bedrifter som Skatteetaten og NAV sporer deg uansett, men det gjør ikke brorparten av organisasjoner du er medlem av. Heller ikke tanta Agathe har slik tilgang, og det er dumt at julekortet ikke kommer fram... 

Flytteprotalen er helt gratis og her kan du sende adresseofrandring til alle du får post fra på en gang: www.flytteportalen.no 

Opphør av medlemskap:
Det er dessverre fortsatt noen som tror at et medlemskap opphører automatisk og umiddelbart ved å ikke betale tilsendt giro for betaling av medlemskontingent. Slik er det IKKE.

NAVs medlemssystem er (som hos de fleste andre organisasjoner) databasert, og med 7500 medlemmer sitter  vi ikke og holder øye med hver enkelt. Når hovedkrav ikke er betalt, sendes det ut purring. Dersom purringen ikke betales, settes medlemmet i passiv, men da har denne ene personen fått både to av årets fire utgaver av AquaVIT «gratis» samt påført NAV andre kostnader i form av trykking, porto og annet arbeid.

NAVs sekretariat er enmannsbetjent og timebasert. Ajourhold av medlemsregisteret er en viktig del av arbeidsoppgavene, og mange bladreturer samt manglende bekjed om ny adresse etc., fører til mye merarbeid og tidsforbruk som kynne vært nyttet på en langt bedre måte.

  tilbake