Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøte - Atlungstad Brenneris Venner

Det innkalles til årsmøte i Atlungstad Brenneris Venner fredag 25. april 2014 kl. 17.00 på Atlungstad Brenneri. Årsmøtedokumentene kan du laste opp her (se nederst i innkallingen).


Dagsorden:
1. Valg av møteleder og en person som sammen med møteleder underskriver protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning for 2013
4. Regnskap for 2013 med revisors beretning
5. Kontingent for 2014
6. Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
7. Valg.

Årsmelding og regnskap vil bli sendt ut på e-post før årsmøtet. Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om aktiviteten i Atlungstad Brenneri v/daglig leder Else Braseth. Det blir omvisning i brenneriet og middag – festlig samvær.
Mat vil koste kr.160. Drikke kommer i tillegg.

På grunn av matservering må vi ha påmelding innen fredag 18 april.

Påmelding sendes til:
Arve Fossum - a-fossu2@online.no
Tlf 926 69 313

Erik Gjestvang - mer-gje@online.no
Tlf 913 43 372

Ottestad 25. mars 2014

Arve Fossum (sign) Styreleder

Erik Gjestvang (sign) Sekretær

 

ABV Innkalling årsmøte 2013
Underskrevet årsberetning 2013
Underskrevet Regnskap 2013
ABV Rev 2013
Vedtektsendr  ABV forslag fra valgkomite
  tilbake