Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Søknadsskjema for Norske Akevitters Venners forskningsstipend i 2014

Forskningsstipendet er på 70.000 kroner pr år og er vedtatt opprettet for treårsperioden 2013-2016 . Søknaden bør primært være knyttet til en sum på inntil 70.000 kroner. Det kan unntaksvis åpnes for søknader som krever beløp for mer en ett års tildeling.


Forskningstipendet er opprettet av Norske Akevitters Venner i samarbeid med og støtte fra Strand-Unikorn, HOFF og Atlungstad Brenneri. Søknadene behandles av en stipendkomite med følgende medlemmer: Per Harald Grue, NAV (leder), Svein Håvard Sørum, Strand Unikorn, Per Fallang, HOFF og Rolv Amdal, Atlungstad Brenneri.

Søknadsskjema som pdf kan lastes ned her.

Frist for innsending av søknad er 15. november 2013 til post@norsk-akevitt.org tilbake