Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

NAVs stipend for forskning om norsk akevitthistorie og drikkekultur

På Akevittinget på Atlungstad Brenneri i 2012 ble det vedtatt å opprette et stipend for forskning om norsk akevitthistorie og drikkekultur. Vi i NAV vedtok å sette av 20.000 kroner per år til stipendet og søke å få med sponsorer slik at stipendet kom opp i 100 000 kr per år. Stipendkomite og første utlysning er nå klar.


President Per Harald Grue

En viktig del av Norges historie
Historien knyttet til alkoholproduksjon i Norge representerer en sentral del i Norges næringsmessige, samfunnsmessige og kulturelle utvikling. Produksjonen av brennevin og akevitt representerer starten på utviklingen av en moderne næringsmiddelindustri og starten på «hamskiftet» i jordbruket fra naturalhusholdning til pengeøkonomi i Norge. Samfunnsmessig og kulturelt er produksjonen ved brenneriene videre knyttet til en stor spennvidde fra en særpreget norsk matkultur på den ene side til sosiale problemer knyttet til alkoholmisbruk og alkoholisme på den andre side.

Et stort arkivmateriale
I forbindelse med etableringen av Atlungstad Brenneri AS er det kommet fram at vi har et stort arkivmateriale fra denne næringsvirksomheten. Arkivene fra de aller fleste brenneriers virksomhet er blitt tatt vare på og arkivert. Arkivene dekker perioden fra begynnelsen på 1800-tallet og fram til våre dager.
   Dette representerer en kunnskapskilde som bare i liten grad er forskningsmessig utnyttet. Stipendet skal bidra til å endre på dette. Historien skal fram i lyset og resultatene skal seinere presenteres i AquaVIT.

Sponsorstøtte til stipendet
Strand Unikorn har innvilget 40.000 kr per år for årene 2013, 2014 og 2015 til stipendet. Videre er det åpnet for et fjerde finansieringsår, da etter evaluering av prosjektets tre første år. Strand Brænderi er det eldste brenneri i Norge som fortsatt er i drift, med en stolt historie tilbake til 1843. Videre har HOFF innvilget støtte på 10.000 kr per år i tre til fire år etter samme modell som Strand Unikorn. Med dette er stipendet sikret en finansiering på 280.000 kroner over fire år. Det er positivt at eierne av våre brennerier har stilt opp med økonomisk støtte til stipendet.

Stipendkomite og utlysning
Det er opprettet en stipendkomite på fire personer med president Per Harald Grue fra NAV som leder. Medlemmer i komiteen er Svein Håvard Sørum fra Strand Unikorn, Per Fallang fra HOFF og Rolv O. Amdal fra Atlungstad Brenneri.
   Søknadsfristen er 15. november 2013. Søknadsskjema og opplysninger for øvrig finnes på NAVs hjemmesider. tilbake