Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Referat fra årsmøtet 2013

Årsmøtet i Eidsiva akevittlag ble avholdt 18. januar 2013 hos Garnityr i Eidsvoll. Det var ca. 50 fremmøtte medlemmer.


Saksliste:
1 Velkommen og godkjenning av innkalling
   Innkalling ble enstemmig godkjent.

2 Orientering fra Styret
   Styrets orientering ble lest opp og godkjent uten kommentarer.

3 Regnskap
   Regnskap ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer

4 Valg av valgkomité
   Som valgkomité var følgende foreslått:
   Tone Trøen
   Per Kristian Trøen
   Steinar Lægland
   Bente Lægland
   De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt

5 Valg av styre
   Følgende var foreslått fra valgkomiteen:
   Kjell Tømmerås Gjenvalg
   Sonja I. Sjøli Gjenvalg
   Anne-Marie Andersen Ny
   Jan Børresen Gjenvalg
   Kjersti S. Røise Gjenvalg
   Karsten Sjøli Gjenvalg
   Leif Røise Gjenvalg
   Astrid Galstad Gjenvalg
   Per-Otto Andersen Ny
   Randi Vatne Tømmerås Gjenvalg
   Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. I følge vedtektene konstituerer styret seg selv.

6 Innkomne forslag
   Det forelå forslag fra Guttorm Jacobsen om at vedtektene i Eidsiva Akevittlag bør endres.
   Forslaget ble gjennomgått og det var ikke stemning blant de fremmøtte medlemmene om at det var behov
   for å endre vedtekten på nåværende tidspunkt. Vedtektene sier at det er styret som skal fremme forslag om
   en endring av vedtektene og at vedtektsendringen skal vedtas av årsmøtet. Styret vil ta forslaget fra Jacobsen
   opp til vurdering og hvis styret etter en samlet vurdering finner at vedtektene skal endres så vil styret fremme
   dette ved neste årsmøte.


Eidsvoll, 18. januar 2013 tilbake