Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Arve vant vervekonkurransen

Årets vervekonkurranse var todelt - både for enkeltververe og regioner. for enkeltververne var målet klart: Flest mulig nye medlemmer. For regionene var det prosentvise netto oppgangen i medlemmer fra 1. januar til 15. september som var tellende.


I vår bebudet Presidentskapet i Norske Akevitters Venner (NAV) årets vervekampanje. Responsen har vært god, og årets «superverver» har passert 200 nye medlemmer. Årets superverver heter Arve Fossum. Fossum er leder i Atlungstad Brenneris Venner og har nok hatt et noe bedre salgsargument enn de andre ververne – muligheten til å kjøpe en andel i Atlungstad Brenneri.
   På delt andreplass kom Anne Karine Statle, leder i NAV Lofoten og nyvalgt medlem av NAVs Presidentskap, og John Bjørn Fredrikson, medlem av NAV Hedmark. De to vervet 20 nye medlemmer hver – et tall som ligger mer mot «normalen» når det gjelder verving av nye medlemmer.
   På fjerdeplass kom Toril og Håkon Aas, NAV Frøya, med 15 nye medlemmer. Familien Aas har snart vervet de fleste på Frøya og sterkt bidratt til at foreningen i dag teller 164 medlemmer.
   På femteplass kom Lars Jansen, NAV Salten, med 14 nye medlemmer. NAV Salten ble stiftet 10. desember 2011 og har på mindre en et år økt medlemsmassen fra 22 til 213.
   I verveperioden fra 15. mars til 15. september 2012 har det kommet til hele 857 nye medlemmer.

Regionene i frammarsj
Vervekonkurranse for regionene ble innledet med presidentens nyttpårsbrev til regionene 2. januar 2012, og alle regioener stilte likt. Vinner av konkurransen ble NAV Salten medd en økning på hele 868 prosent - fra 22 til 213 medlemmer.
   Andreplassen gikk til NAV Ottadalen med en økning på 619 prosent - fra 16 til 115 medlemmer. Tredjeplassen gikk til NAV Nord-Møre med en oppgang på 440 prosent - fra 10 til 54 medlemmer.

Norske akevitters Venner gratulerer med en formidabel verveinnsats!


 tilbake

Arve Fossum nesten nabo til Atlungstad Brenneri og leder for Atlungstad Brenneris Venner, stakk av med seieren i årets vervekonkurranse. Førstepremien var en spesialtappet flaske med NAVs "stiftelsesakevitt" fra 1999.