Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

NAV medlem i Norsk Kulturvernforbund

På årsmøtet til Norsk Kulturvernforbund 4.-6. mai 2012, ble Norske Akevitters Venner tatt opp som medlem nytt medlem i Norges Kulturvernforbund. Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon som arbeider innenfor historie, kulturarv og kulturminnevern. Organisasjonen har 20 frivillige medlemsorganisasjoner med over 200.000 medlemmer og 1 400 fylkes- og lokallag.


Tekst: Per Harald Grue

 Av organisasjoner som er med i organisasjonen kan nevnes Norsk Kulturarv, Fortidsminneforeningen, Landslaget for lokalhistorie, Landslaget av motorhistoriske kjøretøyer og Norsk slektshistorisk forening.
   Styret i Norske Akevitters Venner har en tid hatt kontakt med leder Jørg Eirik Waula og generalsekretær Jan Solberg om et mulig medlemskap i organisasjonen for Norske Akevitters Venner. Det er et krav for medlemskap i Norges Kulturvernforbund at medlemsorganisasjonene har kulturvern som eneste eller som en viktig del av sitt formål.

Mat- og drikkekultur
Utgangspunktet for underhåndskontakten har vært at Norges Kulturvernforbund ikke har noen medlemsorganisasjon som har en virksomhet knyttet til norsk mat- og drikkekultur. Det andre utgangspunkt er for Norske Akevitters Venner å bli anerkjent som en ledende kulturorganisasjon for norsk mat- og drikkekultur i en større familie av kulturvernorganisasjoner.
   Etter denne kontakten konstaterte vi i fellesskap at Norske Akevitters Vennen sentralt og gjennom våre regioner har store og viktige kulturvernoppgaver. Etter søknad fra styret i NAV vedtok styret i Norges Kulturvernforbund å anbefale at NAV skulle bli medlem av organisasjonen.

Kulturarbeid
På Norges Kulturvernforbunds årsmøte i Bergen orienterte jeg som president i NAV om vår virksomhet både som medlemsorganisasjon og kulturorganisasjon. Jeg trakk her fram vårt arbeid med å fremme historien og kulturen knyttet til norsk mat og drikke generelt og norsk akevitt spesielt. Jeg orienterte om den brede dekning av kulturstoff i medlemsbladet AquaVITog på våre hjemmesider. På møtet framholdt jeg også den innsats vi har gjort med produksjon av bøker som Det gylne måltid, Til Liniens pris og Akevittviseboken. Vår virksomhet med akevittautoriserte serveringssteder og i utviklingen av Atlungstad Brenneri ble det også orientert om.
   Årsmøtet vedtok på dette grunnlaget å velge Norske Akevitters Venner som nytt medlem i organisasjonen.


 tilbake