Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøte i Namsen

Her er årsmelding for 2011 fra Namsen Aquavitselskab .


Styret i Namsen Aquavitselskab har i 2011 bestått av:
Leder: Edmund Sørmeland 
Lille hjelper: Viggo Hansen
Viseversa: Berit Avelsgaard
Skattemester: Jon E Fjellberg
Assistent: Gry Gåsvær
Historiker: Hans Strøm
Vara: Anita Mårvik
Vara: Vebjørg Kopreitan

Medlemstallet per 31. desember 2011 var ifølge medlemslister utsendt fra Norske Akevitters Venner 71 medlemmer. I løpet av januar/februar er det innmeldt 3 - 5 nye medlemmer. Styret har hatt en rekke styremøter i all hovedsak i forbindelse med forberedelse for å legge til rette for foreningens arrangementer. Møtene har vanligvis vært på Onkel Oskar i Namsos.

Arrangementene i 2011 har vært test og smak av årets sommer- og juleakevitt, noe som har vært avholdt på Onkel Oskar. Det hadde vært plass til flere av foreningens medlemmer, men veldig hyggelig for alle frammøtte. Vi har denne høsten beredet grunnen for neste store samling som vi ønsker å holde i Namsos, der vi ønsker å invitere Akevittvenner fra omliggende akevittklubber sammen med oss til en opplevelse med god mat og drikke, samt et opplegg rundt Hotellet og Rock City. Blir spennende å se responsen fra alle parter. Avsatt dato er 2. juni 2012. 
  Økonomi:
Foreningen har en kontantkasse som har blitt bestyrt av skattmester Jon Fjellberg. Kontantbevegelsene har i år vært inn. Foreningens mål er å arrangere alle tilstelninger i null, men noe aktiva i form av kontanter er greit å ha for utlegg foran tilstelninger. Per 31. desember 2010 var kassabeholdningen kr. 1600.
Etter årsskifte har foreningen mottatt kr. 2200,- i driftstilskudd fra NAV sentralt for 50 hovedmedlemmer. Kassabeholdningen er derfor per d.d. kr. 3800. Foreningen har ingen utestående fordringer og ingen tilgodehavender. Foreningen har ingen eiendeler.

Namsos, 5. februar 2011
Edmund Sørmeland President


 tilbake