Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøtereferat 2012

Kjære akevittvenner. Her kommerlitt nytt etter medlemsmøte/årsmøte på Vega Havhotell. Først må vi gratulere oss selv med dagen. I dag, 22. februar 2012, er det fire år siden Brønnøy og omegn Akevittforening ble stiftet. Da var det åtte akevittvenner som deltok. Siden har vi blit atskillig fler.


Vi har vokst bra og fått med oss mange flotte akevittvenner. Det blir vel også en grunn for å feire oss selv neste år, da vi har femårsjubileum.

Så vil jeg takke for sist til dere som hadde anledning til å være med til Vega, Det var en fin opplevelse og en flott kveld med trivelige medlemmer, deilig mat og tilbehør. Jeg tror nok stemningen var flertall for gjentagelse. Dessverre, kan vi ikke gjøre noe med været. Men med en god båt og sjøvante folk ombord, kommer man seg trygt fram og tilbake. Og på kaia i Rørøy kom ei trivelig sjåfør, som fikk oss til hotellet og tilbake på søndag. Vi bør ta vare på alle som yter en god service, og det gjorde vår sjåfør, som da vi skulle av bussen på søndag, ble overrakt en flaske av vår Torghatten akevitt som takk.

En smak av vår akevitt fikk også medlemmene da vi var kommet ombord på bussen, til hotellet på lørdag. På en sur og kald dag, varmet den godt. Vår kreative styremedlem, Reidar, hadde laget flotte merkelapper som vi pyntet «prøverørene» med. Han ble også takket godt under møte om kvelden, for sine gode ideer.

Medlemsmøtet/årsmøtet startet kl. 18.30 med 22 medlemmer tilstede.

Kopi av vedtekter for Norske Akevitters Venner sentralt og for regioner, ble delt ut før møtet.
Som saksliste også denne kvelden var:
* Årsberetning
* Regnskap
* Valg

Presidenten redegjorde for aktiviteter som ble planlagt og utført i 2011. Og hvor langt dette var kommet, da det er mye som skal foregå i 2012. For som vi nå planlegger, er den 21. april på Hildurs. Det blir en stor festkveld i forbindelse med autoriseringen av baren. Vår «Store» President Per Harald Grue, ankommer den 20. april om ettermiddagen. Påmelding med priser og tidspunkt, vil bli sendt ut i slutten av mars. Vi har påsken også, og festmiddagen med alt, må også planlegges på Tilrem. Så kryss av for denne kvelden, dere som har lyst og anledning til å delta.

Så har vi «Helgelandsopplevelsen» i august, som er i boks, og sendt ned til sekretariatet i Oslo. Program og endelig pris, kommer i neste medlemsblad og er også lagt ut på siden til NAV. Vi satte et tak på 50 gjester. Interessen for denne opplevelsen er stor , og det er nå venteliste for å delta. Dette blir en flott markedsføring av «perlen» vår.

Selvfølgelig, kan dere medlemmer delta på de forskjellige arrangement, noe vi vil komme tilbake til.

Etter denne orienteringen, la vår avtroppende «skattemester» Kai Rande frem vår økonomiske stilling per 31.12.2011. Foreningen har spandert en del på medlemmene, noe vi vedtok da vår akevitt kom i salg. Men salget ga oss per 31.12.2011 et innskudd på kr. 24.585 i januar. Dette var et meget bra resultat, og noe vil også bli brukt så langt vi har mulighet, til medlemmene. Ellers ingen kommentar til regnskapet som ble vedtatt.

Valg. Styret for siste periode besto av følgende:
Berit Rødhyll (på valg hvert år)
Reidar Hermansen (ikke på valg )
Leon Aune (ikke på valg)
Hilde Rasch (på valg)
Kai Rande (ikke på valg)
Oddvar Levang (på valg)
Steinar Lande (vara er på valg)

Valgkomiteen som har bestått av: Tor Berg, Ellinor Johansen og Frits Rødhyll, la fram følgende forslag til nye medlemmer i styret:

Berit Rødhyll gjenvalgt
Reidar Hermansen
Leon Aune
Ruth Midtskog (ny skriver) 2 år
Hallvard Kristensen (kasserer) 2 år
Oddvar Levang var på va
lg, og valgkomiteen foreslo Ole Johnny Drevland, da Oddvar har vært mye opptatt og lite tilstede på styremøtene. Oddvar ba om ordet og ga en forklaring på hvorfor dette, og sa han ønsket å sitte fortsatt i styret, noe møtet vedtok. Oddvar Levang ble fortsatt valgt inn i styret for de to neste år.
Steinar Lande (gjenvalgt som vara)

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite var: Greta Hagland. Walter Nøstvik og Gunhild Hegge. Gunhild Hegge, er flyttet fra distriktet og hennes mann drar snart etter. Så etter årsmøtets vedtak, består valgkomiteen av: Greta Hagland og Walter Nøstvik.

Som seg hør og bør i en akevittforening, og som vi tidligere har servert, ble det også denne gang servert en liten Torghatten Akevitt under møtet, som foreningen spanderte på medlemmene.

Før vi gikk inn til et festdekket bord, ble Anna og Jon ropt inn. Som takk for den gode og positive tilbakemeldingen når det gjelder arrangementet i august, ble det overrakt en blomsterbukett fra foreningen. Dette vil vi også gjøre til de andre samarbeidspartenere som vi skal besøke under arrangementet i august. Takket være dem, klarte vi å få dette til.

Medlemmene inntok så et festdekket bord, der vi hadde et fortreffelig måltid. Jeg tror ingen gikk sulten til sengs om kvelden.

Så vil jeg tilslutt få takke for den tilliten dere gir meg for å sitte som president i akevittforeningen. Dette er et hyggelig og sosialt arbeid, med flotte akevittmedlemmer. Året 2012 skal bli et fint og spennende år for foreningen.

For oss i styret i Brønnøy og omegn akevittforening
Berit Rødhyll (president)


 tilbake