Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Salten Akevittforening stiftet

10. desember 2011 ble Salten Akevittforening (NAV Salten) offisielt stiftet med 28 medlemmer til stede. Øistein Wien ble valgt som president i interimstyret.


Referat fra stiftelsesmøte i Salten Akevittforening
Tid og sted: Kobbelv vertshus, 10. desember 2011 kl 19:00.
Antall fremmøtte: 30 personer, hvorav 28 stemmeberettigede (innmeldt i akevittforeningen).

1. Valg av møteleder og sekretær, samt to til å signere protokollen
Øistein Wien ble valgt til møteleder og Ann Avranden til referent, mens Torgeir Kvarsnes og Mikal Arntzen ble valgt til å undertegne protokollen på vegne av medlemmene.
 
2. Eventuelt
Siden flere av de fremmøtte var ukjent for hverandre, ble punktet flyttet opp på agendaen. Alle medlemmene som var tilstede presenterte seg, og ga en kort begrunnelse for hvorfor de har valgt å bli med i Salten Akevittlag. Det «å lære mer om akevitt» ble nevnt av flest. Forslag til arbeidsoppgaver, aktivitetsnivå og punkter på aktivitetsplanen ble drøftet. Ann Avranden, grafisk ansvarlig for medlemsbladet AquaVIT, orienterte om «kjørereglene» for å oppnå omtale i bladet, og oppfordret til å sende inn materiell så tidlig som mulig.

3. Valg og konstituering av interimstyre
Følgende interimstyret ble enstemmig valgt:
Øistein Wien, Straumen (Sørfold)
Dagfinn Sivertsen, Bodø (Bodø)
Mona Halsbakk, Bodø (Bodø)
Bente M. Ness, Skutvik (Hamarøy)
Per Reffhaug, Mørsvikbotn (Sørfold)
---
Eva Linda Ramnestedt (Bodø), vararepresentant.

Øistein Wien ble valgt til president og Dagfinn Sivertsen til visepresident. Ut over det ble interimstyret bedt om å konstituere seg selv på første styremøte, forventet holdt i midten av januar 2012.

4. Fastsettelse av interimstyrets oppgaver
Interimstyret ble oppfordret til å ha fokus på følgende oppgaver frem til første generalforsamling:
- Verve medlemmer (oppgaven ble også tillagt øvrige medlemmer)
- Utarbeide forslag til aktivitetsplan
- Utarbeide forslag til budsjett
- Vurdere ulike inntektsmuligheter tilpasset interimstyrets signaliserte ønskede aktivitetsnivå
- Opprette Facebook-gruppe
- Foreslå strategi for å oppnå NAV-autorisert restaurant i Salten
- Foreslå strategi for (på sikt) å oppnå en egen Salten-akevitt
- Styret ved kasserer oppretter bankkonto for ideell organisasjon

5. Tid og sted for generalforsamling
Første generalforsamling er satt til 25. februar 2012. Interimstyret kommer tilbake med sted, nærmere tidspunkt og agenda for generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl 20:15.


 tilbake