Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Atlungstad Brenneri bevares

Mandag 20. juni 2011 ble Atlungstad Brenneri AS stiftet. Selskapet har som formål å bevare, utvikle og drive et nasjonalt industrielt kulturminne og musealt formidlings- og opplevelsessenter på Atlungstad Brenneri.


NAV-president Per Harald Grue er meget godt fornøyd:
- Etableringen av det nye Atlungstad Brenneri er en merkedag for oss i Norske Akevitters Venner. Vi har nå mulighet til å få etablert et akevittens og matkulturens Mekka ved Mjøsas bredd i Stange Vestbygd. Med åtte sterke aksjonærer bak og med støtte fra Riksantikvaren har vi nå muligheten til å utvikle Atlungstad Brenneri til det første levende industrielle kulturminne for brennevinsproduksjonen i Norden. Jeg er glad for at jeg som president i Norske Akevitters Venner er utpekt av aksjonærene som medlem av styret. Min oppgave er med våre vel 6000 medlemmer i ryggen å utvikle Atlungstad Brenneri til et akevittens og matkulturens senter for våre medlemmer og akevittinteresserte i inn og utland.

Forarbeid
Et interimstyre har arbeidet med å etablere et nytt Atlungstad Brenner siden januar i år. Interimstyret har vært ledet av fylkesråd Aasa Gjestvang i Hedmark fylkeskommune og hatt ordfører Nils Røhne, Stange, sjefdestillatør Halvor Heuch, Arcus, driftsleder Asbjørn Hoelstad, Hoff, Per Harald Grue, president i NAV, Torgeir Hagen (pensjonert general), Svein Frydenlund, Hamar utvikling og kulturvernleder Elisabeth Seip, Hedmark fylkeskommune som medlemmer.
   Tidligere administrerende direktør i Statens Kornforretning og Cermaq, Ove Fløtaker, har vært interimstyrets arbeidende konsulent.

Åtte stiftere
20. juni 2011 ble selskapet stiftet som aksjeselskap. Atlungstad Brenneri AS overtar hele anlegget fra Hoff for kr 1 med 18 mål tomteareal.
   De åtte stiftere er Hedmark fylkeskommune, Stange kommune, Arcus AS, Eidsiva energi AS, Stange energi AS, Sparebanken Hedmark, Hoff SA og Atlungstad Golf AS. Den samlede aksjekapitalen er på 220 000 kr der aksjonærene betaler 1,1 mill kr for aksjene.
   Det nye styret består av Torgeir Hagen (styreleder), Aasa Gjestvang (nestleder), Per Harald Grue, Halvor Heuch, Jørn A. Haugen (Stange kommune) og Rolv A. Amdal (tidligere redaktør Hamar Arbeiderblad). Styret vil ha sitt første møte 27. juni 2011.
   Selskapets formål er som tidligere nevnt å «bevare, utvikle og drive et nasjonalt industrielt kulturminne og musealt formidlings- og opplevelsessenter på Atlungstad Brenneri».
   Riksantikvaren har i 2011 bevilget 1,3 mill kr til utviklingen av Atlungstad og Hedmark fylkeskommunehar bidratt med 300 000 kr.

Se innslag om Atlungstad i Dagsrevyen tirsdag 4. oktober 2011 her. Innslaget finnes litt etter midten og lenken blir dessverre slettet 12.01.2012.


 tilbake
Fra stiftelsesmøtet: Til venstre Per Harald Grue, president i Norske Akevitters Venner, styreleder Torgeir Hagen og interimstyrets konsulent, Ove Fløtaker.Fra stiftelsesmøtet: Til venstre Halvor Heuch, Arcus, ordfører i Stange kommune og medlem av interimstyret, Nils Røhne, og fylkesråd Aasa Gjestvang, Hedmark fylkeskommune, leder av interimstyret og medlem av styret.