Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Anne-Lise Mellbye

Anne-Lise Mellbye ble utnevnt til æresmedlem av Norske Akevitters Venner 25. september 2010. utnevnelsen fant sted i forbindelse med Akevittinget på Gjøvik, og påtroppende president Per Halald Grue sa blant annet følgende i forbindelse med utdelingen: Uten din utrettelig og ustoppelige innsats hadde ikke NAV vært det organisasjonen er i dag med 6000 medlemmer og 27 regioner. Du har engasjert deg overalt og overfor alle. Du inspirerer, du engasjerer - ja, du kommanderer også dine undersåtter til økt innsats.


Presidentskapet i Norske Akevitters Venner har utnevnt æresmedlemmer som på en særskilt måte har bidratt til å fremme vårt formål å ivareta vår særnorske kulturarv, akevittene. Videre å befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike, særnorske mat- og drikkekultur.

I NAVs nesten 11 årige historie er alle æresmedlemmer utnevnt med bakgrunn i sin innsats utenom den rent organisasjonsmessige.

Presidentskapet i Norsk eAkevitters Venner vil derfor utnevne tidligere president Anne-Lise Mellbye til æresmedlem i Norske Akevitters Venner med følgende begrunnelse:
Anne-Lise Mellbye utnevnes til æresmedlem ut fra den store innsats hun har gjort for å bygge opp NAV til en slagkraftig medlems- og kulturorganisasjon som foreningens selvskrevne president fra forrige årtusen til år 2010. Anne-Lise Mellbye har kombinert sin store organisasjonsinnsats med sitt utrettelige arbeide i de siste 30 år for å fremme norsk mat og norsk akevitt på et bredt spekter av arenaer, med bokutgivelser, på nasjonale og internasjonale mat- og kulturarrangementer og som en aktiv deltaker på den offentlige arena.


 tilbake