Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Strategiplan 2010-2012

Rullerende strategiplan 2010-2012. Presidentskapet ajourfører planen etter innspill fra Akevittinget.

NAVs VISJON:
Fremme norsk mat og drikkekultur
Øke interessen og kunnskapen om norsk akevitt
Gi hvert enkelt medlem noe det føler er til nytte og glede
Skape gode møteplasser mellom mennesker

NAVs MÅL i perioden:
Minst 6000 medlemmer
Aktivitet i alle deler av landet
Selvbærende økonomisk'
Medlemsblad fire ganger årlig
Ett æresmedlem årlig
20 autoriserte NAV-restauranter

NAVs HOVEDSTRATEGIER:
Økonomisk fundament
Medlemskontingent
Arrangementer
Tjenester for samarbeidspartnere
Salg av effekter
Sponsorstøtte

Medlemmer
Personlig medlemskap er basis
Det må satses på medlemsverving
Gavekort for medlemskap
Det tilbys livsvarig medlemskap - 15 ganger årskontingenten
Jakkemerke og medlemskort videreføres
Sentralt medlemsarkiv
Æresmedlem ref. vedtektene, eventuelt også lokalt/regionale

Regionforeninger
Lokale/regionale ledd utvikles
Minste geografiske enhet er en kommune
Følger NAVs formål og vedtekter
Økonomisk basis i egne arrangementer

Organisasjon
Akevttinget avholdes annet hvert år
Akevittråd avholdes annet hvert år
Ett medlem - en stemme
Saker og forslag på kandidater må meldes en måned før

Arrangementer
NAVs arrangementer skal preges av å presentere norsk kvalitetsmat og -drikke i norsk miljø
Det skal være minst ett arrangement årlig som er rimelig i pris
Arrangementer så nær medlemmene som mulig
Fagseminarer
Samarbeide med produsenter av tradisjonsmat
Utarbeide skisseforslag til enkle, gode akevittarrangementer

Kommunikasjon/informasjon
Det er viktig å prioritere informasjonen:
Til egne medlemmer
Til potensielle medlemmer
Til samarbeidspartnere
Til presse/medier
Til befolkningen generelt
Informasjon er spesielt viktig via mediene for å skape større identitet og kunnskap rundt norsk mat og drikkekultur.
Utvikle kontaktnett innen pressen
Medlemsbladet AquaVIT videreutvikles - fire utgaver i året
Videreutvikle nettsiden og inspirere regionavdelingene til aktiv bruk av denne
Egen visebok
Formidle brosjyrer, bøker og lignende til medlemmene
NAV skal være en pådriver til at norske interesser opptrer i utlandet som god ambassadører for norsk mat og drikkekultur (akevittene). Målgruppe: Norske arrangører av offisielle arrangementer i inn- og utland.

Samarbeidspartnere
Utvikle kontakten med kokkemiljøene
Utvikle anbefalinger om enkle matretter og passende akevitter
Autorisering av akevittrestauranter
Verdikjeden rundt norsk akevitt
Bryggerier
Leverandører til «det gode bord»


 tilbake