Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Sakliste for Akevittingen

Her finner du sakslisten for Akevittinget 2010 på Gamletorvet Spiseri, Gjøvik, lørdag 25. september 2010 kl. 17.00. Kun betalende medlemmer har stemmerett.

 

 

 

 

Akevittinget 2010

 

Sakliste:

 

1          Velkommen

2          Godkjenning av innkalling og sakslite

3          Valg av ordstyrer og to til
            å undertegne protokollen

4          Valg av referent

5          Årsberetning 2009

6          NAVs strategiplan 2008-2010

7          Årsregnskap 2009 og revisors beretning

8          Endringer av NAVs statutter

9          Valg av nytt presidentskap og ny valgkomité

 

Aktuelle saker tilbake