Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Full støtte til beskyttelse av «Norsk akevitt»

17. desember 2009 gikk det ut et høringsbrev fra Mattilsynet om å innføre nye bestemmelser for å beskytte begrepet «Norsk akevitt».  President Per Harald Grue er glad for Mattilsynets klare tilråding og forslag til kriterier som nå er oversendt Landbruks- og Matdepartementet og presidenten forventer en rask iverksetting fra departementet..

- I 2009 var høringsbrevet for oss i Norske Akevitters Venner en etterlengtet og velfortjent julegave i jubileumsåret, sier president Per Harald Grue.
- Høringen som ble avsluttet 1. april 2010 er like gledelig. Vi føler oss som skiskytter Ole Einar Bjørndalen på gode dager. Av 15 uttalelser er det full støtte til alle forslag fra 12. Fra Norske Potetindustrier er det støtte med «kanttreff».
Stor samstemmighet
Noen små innsigelser og forslag til justeringer har det selvsagt vært, men i det store og hele er det svært stor samstemmighet fra høringsinstansene.
   Alle departementer som har uttalt seg, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet, støtter forslaget om å beskytte «Norsk akevitt» i henhold til de geografiske bestemmelsene i EØS-avtalen. Landbruks- og Matdepartementet har ikke uttalt seg, da de har ansvar for å fastsette de endelige bestemmelsene.
De andre høringsinstansene er Norges Bondelag, K.G Puntervold AS, Hoff/Strand Unikorn AS, LO, NHO Mat og Drikke, Arcus, KSL-Matmerk, Norske Akevitters Venner, Egge gård, Løiten Aquavitens Venner og Vin og Brennevinleverandørenes forening.
   Alle støtter forslaget om at «Norsk akevitt» skal være produsert i Norge basert på potetsprit. Det er enighet om at dette er en del av «Norsk akevitts» kulturelle og historiske egenart som bør beskyttes. Det er også støtte til kravet om bruk av norske poteter.
- Her kommer Hoff med et «kanttreff», sier Grue.
- De påpeker at vi av og til importerer noen poteter som brukes til sprit. De har derfor kommet forslag om å ha et krav om 95 prosent norske poteter.
   Det er, med unntak for K.G. Puntervold, støtte til å stille krav om fatlagring i minimum seks måneder for å kunne kalle produktet «Norsk Akevitt».

Ros
Mattilsynet får mye ros og oppslutning for sitt forslag. Ellen Stensrud i LO skriver «LO støtter Mattilsynets forslag til endring i spritforskriften og påpeker at det er riktig å opprettholde et langsiktig eierskap slik at man fortsatt kan produsere i Norge.» De fleste høringsinstanser understreker at det er viktig å fastsette den nye forskriften raskt.
- Vi i NAV håper derfor på en rask oppfølging fra Lars Peder Brekk og hans Landbruks- og Matdepartement. Gjør som Bjørndalen og ta en rask spurt på sisterunden, sier president Per Harald Grue.


 tilbake