Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsberetning 2008

NAVs åreberetning 2008

Årsberetning 2008

NORSKE AKEVITTERS VENNER

PRESIDENTSKAPET:
Presidentskapet har hatt følgende sammensetning i 2008:
Mellbye, Anne-Lise – President
Bangsmoen, Hans Christian – Visepresident og Liniefører
Hage, Ingvar – Seremonimester
Olsen, Unn Karin – Skriver
Wilson, Bengt – Forvalter til 13. september 2008
Tronstad, Elisabeth – Forvalter fra 13. september 2008
Grue, Per Harald – Prelat
Lie-Nilsen, Olav – Styremedlem

Haugum, Anders – varamedlem
Raunedokken, Kari – varamedlem
Norland, Knut – varamedlem til 13. september 2008
Skasheim, Gabriel Thrane – varamedlem fra 13. september

2008 Heuch, Halvor er av presidentskapet utnevnt til presidentskapets rådgiver og historiker/smaker.
--------------------------------------------------------
Ørjasæter, Lars Ole – sekretariat
Harby, Sjur – redaktør av AquaVIT

Presidentskapet har i 2008 konsentrert seg om en generell styrking av aktiviteten gjennom etablering av regioner, styrking av sekretariatsfunksjonen, arbeid med nettsider og medlemsblad samt generell medlemskontakt og økning i medlemstallet. Medlemsmålet på 5000 er nådd. Antall regionale foreninger var ved årsskiftet 22. Det ligger allerede til rette for etablering av flere nye regioner Målet for perioden 2008-2009 er å styrke organisasjonen gjennom flere regioner, samt øke medlemstallet.

MØTER I PRESIDENTSKAPET:
I løpet av året har det vært avholdt fire styremøter og presidentskapet har behandlet 37 saker. Strategidokumentet «Starteginotat 2007-2008» og etterfølgeren «Strateginotat 2008-2010», har blitt jevnlig fulgt opp i perioden. Samlet sett ligger det godt til rette for en kvalitativ og kvantitativ styrking av aktivitetene i 2009 som også er jubileumsår.

AKEVITTINGET:
NAVs høyeste organ, Akevittinget, arrangeres hvert annet år. Akevittinget ble arrangert 13. september 2008 på Hadeland. Nytt presidentskap for perioden ble valgt.

SEKRETARIAT:
Lars Ole Ørjasæter har i meldingsåret stått for sekretariatsarbeidet i NAV.

REPRESENTASJON:
President, styremedlemmer og sekretær har bistått med råd om norsk mat- og drikkekultur, holdt foredrag og deltatt på en økende rekke arrangement.

ARRANGEMENT:
NAV har stått for følgende arrangement i 2008:
20.01.2008 Fellestur til Grüne Woche, Berlin
04.04.2008 Mat- og drikkeseminar, Fossheim Turisthotell, Lom
22.04.2008 Møt akevittransportør Wilhelmsen, Lysaker
13.09.2008 Akevitting og Hammerarrangement, Hadeland
24.10.2008 Juleakevitt 2008, Sporten, Frognerseteren

I januar ble det arrangert fellestur til Internationale Grüne Woche, Berlin sammen med Det Follougske Akevittselskab. Norske Akevitters Venner satte Christopher Blix Hammers gravsted på Hadeland på dagsordenen. Det ble tidlig tatt direkte kontakt med de ansvarlige i Gran kommune angående restaurering av gravstedet, og det var stor tilfredshet med at Hammers nyrestaurerte gravsted kunne bekranses i forbindelse med Akevittinget. Samtidig bleHammers gård Melbostad besøkt. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på arrangementene. Også i regi av regionene har det vært avholdt en rekke ulike, spennende arrangementer rundt i landet med god oppslutning. NAV har kunnet glede seg over den store oppslutningen de nye regionene har fått i anledning etableringsarrangementene. Det er gjennomgående stort engasjement og stor interesse på regionalt nivå.

REGIONER:
NAV hadde ved utgangen av året 22 regioner. NAV er imponert og takknemlig for den store entusiasmen og engasjementet som regioner viser – noe som blant annet resulterer i mange spennende, lærerike og interessante arrangementer. Vi finner regionene i følgende områder:

Akershus:
* Asker & Bærum – 05.09.2006
* Eidsiva; Eidsvold og nærområdet – 25.11.2006
* Follo («Det Follougske Akevittselskab») – 01.09.2005
* Nedre Romerike («Glommabreddens Akevittlaug») – 04.07.2005
Aust-Agder:
* Aust-Agder («Møkkalasset»)
Buskerud:
* Eiker
* Øvre Buskerud («Fjellvitt»)
Hedmark:
* Hedmark
Hordaland:
* Bergenhus
Nord-Norge:
* Brønnøy og omegn
* Lofoten («Lofoten Øl & Aquavit») – 12.11.2007
* Nordkyn
Oppland
* Oppland
Rogaland:
* Rogaland
(* Stavanger)
Trøndelag:
* Sør-Trøndelag: («Nidaros»)
* Bergstaden
* Nord-Trøndelag
* Ytre Namdal & Bindal («Folden»)
Vestfold
* Vestfold
Telemark:
* Telemark («Televitten»)
Østfold:
* Østfold
Frankrike:
* Cote d’Azur – 15.10.2008

Det arbeides kontinuerlig med etablering av nye regioner, og det forventes at flere nye regioner vil være etablert i løpet av 2009.

MEDLEMMER:
Medlemmer per 31.12.08*: NAV Akershus, Asker & Bærum: President Terje Hansen, 67 53 17 80 – 264 (263) NAV Akershus, Eidsiva: President Kjell Tømmerås, 481 34 959 – 216 (221) NAV Akershus, Follo: President Arne Rød, 909 26 280 – 318 (327) NAV Akershus, Østre Romerike: President Torild Tjærnås Hoel, 990 30 910 – 357 (604) NAV Aust-Agder: President Inger Røisland, 37 16 32 88 – 150 (173) NAV Buskerud, Eiker: President: Atle Sivert Tærum, 915 18 083 – 146 (161) NAV Buskerud, Øvre Buskerud: President: Ole Enerstvedt, 404 91 577 – 170 (197) NAV Finnmark, Nordkyn: President: Svein Tønnessen, 482 33 916 – 55 (70) NAV Hedmark: Kontakt: Fridthjof Platou, 415 00 106 – 328 (360) NAV Hordaland, Bergenhus: President: Julie Ann Kleppe, 971 27 528 – 153 (179) NAV Nordland, Brønnøy og omegn: President Berit Rødhyll, 900 54 424 – 55 (-) NAV Nordland, Lofoten: President Thorvardur Gunnlaugsson, 911 64 576 – 57 (61) NAV Nord-Trøndelag: President: Jon A. Rostad, 920 65 648 – 163 (180) NAV Nord-Tr., Ytre Namdal og Bindal: President: Joar Grøtting, 918 69 590 – 75 (100) NAV Oppland: President: Kirsten Gustad, 908 81 375 – 685 (759) NAV Rogaland: President: Gabriel Thrane Skasheim, 922 14 322 – 198 (381) NAV Sør-Trøndelag: President Gunnar Hoff Lysholm, 72 48 30 02 – 184 (198) NAV Sør-Trøndelag, Bergstaden: President: Ellen Utne, 922 46 731 – 24 (20) NAV Telemark: President Bodil Nordjore, 970 72 590 – 80 (72) NAV Vestfold: President: Rolf Kruge Huseby, 950 84 223 – 212 (315) NAV Østfold: President: Petter Hole, 993 02 564 – 171 (158) NAV Cote d’Azur: President Ingar Andresen, 958 87 999 – 46 (-)

• Når det opprettes nye regioner innen hele eller deler av en eksisterende region, vil medlemstall endres mer enn normal tilgang/avgang. Registrert president i regionene er per mai 2009. NAV har per 31.12.2008 4859 registrerte medlemmer. NAVs medlemskort og pin blir sendt ut sammen med giro ved innmelding. Kontingenten for perioden 2008-2009 ble besluttet satt til: 200 kroner per hovedmedlem 100 kroner per ledsager eller ektefelle (husstandsmedlem) NAVs regionale avdelinger får årlig – etter å ha avlagt årsrapport og regnskap – tilbakeført 30 kroner per betalende hovedmedlem.

MEDLEMSBLAD:
Medlemsbladet AquaVIT kom i 2008 med fire utgaver, der de tre første utgavene var på 16 sider mens utgave 4 var på 20 sider. Opplaget var gjennomsnittlig på 5000 trykte eksemplarer der 3545 gikk til hovedmedlemmer og 400 gikk til de autoriserte restaurantene og andre samarbeidspartnere. Restopplag sendes til nye medlemmer og benyttes i verveøyemed. Presidentskapet har lagt til rette for å ytterligere forbedre AquaVIT sammen med redaktør Sjur Harby. Stoffområdene skal favne bredt og dekker utover generelt medlemsstoff blant annet norsk mat- og drikkekultur, historikk og ulike gamle og nye akevitter. Medlemsbladet sendes også til alle Vinmonopolutsalg, og presidentskapet legger vekt på å utvikle medlemsblad og hjemmeside (www.norsk-akevitt.org) videre i året som kommer. Redaksjonen har hatt følgende sammensetning i 2008: Redaktør: Sjur Harby.

NETTSIDER:
Arbeidet med å forbedre nettsidene www.norsk-akevitt.org vil bli forsterket. Løpende informasjon fra regionene er en viktig del av dette. Nettstedet skal sørge for oppdatert informasjon til medlemmene, der blant annet arrangementer og nye produkter fra flere produsenter blir omtalt. Nettstedet skal også være et verktøy i verving av nye medlemmer samt være en generell profilering av Norske Akevitters Venner.

SALG:
Boken «Det gylne måltid» ble utgitt i 2006. Det ble da innledet kontakt med Bygdefolkets Studieforbund og Norges Bygdekvinnelag for å få til en egen studiesirkel rundt norsk mat- og drikkekultur. Tilbakemeldingene er at studieheftet er spennende og nyttig. De som har gjennomført studiesirkel føler at stoffet er både lærerikt og morsomt. Boken er også et viktig dokument for tillitsvalgte i organisasjonen. Festskriftet «Til Liniens pris» ble utgitt i forbindelse med 200-årsjubileet for Linie-akevitten. Forlaget Media Oslo AS var samarbeidspartner ved utgivelsen, og et forhåndssalg på nærmere 1700 bøker bidro til at prosjektet var fullfinansiert før utgivelsen av boka. Det bør kommende år legges til rette for en videre markedsføring av NAVs produkter. Sekretariatet står i dag ansvarlig for salg av en rekke profileringsprodukter som slips, forklær, glass og bøker.

ØKONOMI:
Regnskapet per 31.12.2008 viser et overskudd på NOK 104.160. NAV hadde ved utgangen av meldingsåret en netto kapital på NOK 663.740 (439.574). Regnskapet revideres av PriceWaterhouseCoopers, Hamar.

ÆRESMEDLEMSKAP:
Det ble ikke utnevnt æresmedlemmer i 2008. Tidligere æresmedlemmer er: Wilhelm Wilhelmsen, 22. april 2008 Astri Riddervold, 13. april 2005 Gotmar Rustad, 4.juni 2004 Torkjell Berulfsen, 25. november 2002 Halvor Heuch, 15. september 2001 Hroar Dege, 16. mars 2000 (død 2004) Regionene er oppfordret til å komme med forslag på æresmedlemmer.

AUTORISASJON AV AKEVITT-RESTAURANTER PER 31.12.2008:
Norske Akevitters Venner autoriserte Bryggen Tracteursted, Bergen, 23. februar 2008, Restaurant Sult, Oslo, 27. mars 2008 og Femte i Andre Bar i Bergen 1. september 2008.

De tidligere autoriserte er:
Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy, 30. november 2007
Fossheim Turisthotell, Lom, 17. mars 2007
Bøkekroa, Larvik, 27. oktober 2006
Holmenkollen Restaurant, Oslo, 4. november 2005.
City Bistro, Stavanger, 28.juli 2005
Bryne Kro & Hotell, Bryne, 15. april 2005
Hurtigruta M/S «Midnatsol», 13. januar 2005
Restaurant Gamle Raadhus, Oslo, 9. oktober 2003
Backlund Restaurant, Levanger, 31. januar 2003
Norsk Aquavit Bar No. 1, Trondheim, 6. januar 2003
Fyret Mat & Drikke, Oslo, 25. november 2002
Gamletorvet Spiseri, Gjøvik, 23. oktober 2002

Interessen for norsk mat og lokal identitet er voksende, både i dagligvaresammenheng og innen restauranter og reiseliv for øvrig. Mange hoteller og restauranter har i økende grad meldt sin interesse for autorisasjon. Presidentskapet arbeider derfor kontinuerlig med disse sakene. NAVs regioner er i denne sammenhengen en viktig samarbeidspartner. Presidentskapet følger opp de autoriserte spisestedene og vurderer fortløpende om kvaliteten holder mål i forhold til videre autorisasjon.

PRESSE:
NAV har i perioden arbeidet aktivt mot presse og media og har direkte og indirekte bidratt til en omfattende mediedekning om norsk mat-og drikkekultur. Det har vært oppslag i ukepresse og magasiner, og mange lokale og riksdekkende aviser. NAVs mål har vært å få inn stoff om mat og akevitt i forskjellig presse, og arbeidet har resultert i større og mindre oppslag. Mange regioner har også fulgt opp lokalt. Dette har gjort foreningen og dens formål godt synlig på en positiv måte i det norske mediebildet. Norske Akevitters Venner får en rekke henvendelser om deltakelse på arrangementer knyttet til mat og kulturaktiviteter. Presidentskapets medlemmer har deltatt på slike arrangementer, og en har også deltatt ved annen profilering av mat og akevitt i media.

Oslo, 31.12.2008
Anne-Lise Mellbye
Hans Christian Bangsmoen
Per Harald Grue
Ingvar Hage
Unn Karin Olsen
Elisabeth Tronstad
Olav Lie-Nielsen


 tilbake