Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Namsen Aquavitselskab stiftet

Torsdag 19. mars 2009 ble det avholdt stiftelsesmøte for Namsen Aquavitselskab. den nye regionforeningen omfatter alle kommuner med nedslagsfelt til Namsen inkludert Namsenfjorden.

Følgende var til stede og dannet interimsstyre godkjent av Presidentskapet for Norske Akevitters Venner: Kjell Andersen, Gunnar Valen, Gunnar Øvereng, Edmund Sørmeland, Jon Henrik Fjeldberg og Viggo Hansen.

Følgende saker ble behandlet:
* Foreningens navn ble bestemt til «Namsen Aquavitselskab».
* Antall styremedlemmer ble bestemt til åtte personer.
* Vedtekter ble vedtatt etter mønster av normalvedtekter
   utarbeidet av Norske Akevitters Venner.
* Første medlemsmøte blir så langt mulig lagt til åpningen
   av laksesesongen i Namsen. Det vil si siste lørdag før 1. juli 2009.
   Det arbeides videre med sted, tidspunkt og meny for arrangementet.
   I forbindelse med arrangementet avholdes valg av styre.
   Hovedansvarlig for arbeidet med arrangementet er Kjell Andersen.
* Kjell Andersen innkaller til nytt møte i interimsstyret etter påske.
   Frem til neste styremøte arbeider interimsstyret med verving
   av nye medlemmer. Etter møtets slutt ble det servert sodd med
   skjenning, Lysholm Sodd Aquavit og Dahls øl.
   Etter maten ble det nytt kaffe avec.
   Trondhjems Aquavit var et selvsagt valg.

Namsos, torsdag, 19. mars 2009
Kjell Andersen referent


 tilbake