Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøte i Eidsiva Akevittlag

Lørdag 28.mars 2009 avholdt Eidsiva Akevittlag lokalavd på Romerike av Norske Akevitters Venner, sitt årsmøte i Badet Kulturtun i Eidsvoll.
70 deltakere var tilstede.

President Kjell Tømmerås ledet årsmøtet.
Årsmøtet inneholdt nytelse av ulike akevittprodukter, som ble ledsaget av sildebord.

Presidentskapet består etter årsmøtet av:
President Kjell Tømmerås
Visepresident Sonja I. Sjølie
Randi V. Tømmerås
Karsten Sjølie
Astrid Galstad
Jan Børresen
Kirsti S. Røise
Leif Røise
Kristin Tande
Thorvald Tande jr

Valgkomite: Solveig & Hallvard Aurstad
Tone W. & Per Kr.Trøen

Årsmelding - se under.

Den populære underholdningsduoen «Spyttmyrkara» skapte stemning med lokale anekdoter og musikalske sprell . Mange nye potensielle akevittvenner var tilstede, og Eidsiva Akevittlag har store forhåpninger om å øke medlemsantallet i nær fremtid.

Årsmelding:
NAV Avdeling Eidsiva Akevittlag
Redegjørelse fra styret

Eidsiva akevittlag ble stiftet 25. november 2006 med 76 personer til stede. Det var medlemmer og venner av NAV i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker og Nannestad. Tilstede var også president i Norske Akevitters Venner, Anne-Lise Mellbye og hennes mann Johan.

Eidsiva Akevittlag har tuftet lagets formål og vedtekter på det ideelle formål og de vedtekter som er vedtatt for NAV. Formålet er:

Eidsiva Akevittlag skal i beste mening arbeide for ivaretakelsen av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling bl.a. lagring på eikefat. Denne utrolig gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. Eidsiva Akevittlag ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Presidentskapet har bestått av:
President Kjell Tømmerås
Visepresident Sonja I. Sjøli
Skriver Tone W. Trøen
Skattmester Jan Børresen
Seremonimester Kjersti S. Røise
Skåleansvarlig Karsten Sjøli
Sponsoransvarlig Leif Røise
Historiker Astrid Galstad
Prelat/presse Per Kr. Trøen
Forvalter av matkultur Randi Tømmerås

Det er i perioden arrangert to samlinger. Første samling hadde som tema mat og drikke blant Eidsvollsmennene i 1814 og arrangementet ble holdt i lokalene til Eidsvoll 1814. 2. samling omhandlet dagens lovgivere og ble arrangert på Stortinget. Ved begge anledninger ble det i henhold til lagets formål servert akevitt og forsøksvis forsøkt å hindre ukulturell omgang med samme.

Presidentskapet har siden starten i 2006 hatt som målsetning å få laget en akevitt som skal lanseres i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. I samarbeid med NAV sentralt og spesielt NAV-president Anne-Lise Melby, har vi nå fått et positivt svar fra Arcus. De vil lage en Grunnlovsakevitt til Grunnlovsjubileet i 2014. Dette er et prosjekt som vil stå sentralt i Eidsiva Akevittlag i årene som kommer og presidentskapet håper at alle medlemmer skal kunne engasjeres i prosjektet på en eller annen måte.

Eidsiva Akevittlag er invitert til å delta i prosessen med å skape akevitten og vi vil kunne bidra i lanseringen for å få en positivt omtale av grunnlovsfeiringen og grunnlovsbygda.

Presidentskapet håper også at det vil bli mulig å engasjere Eidsiva Akevittlag og medlemmene på en positiv måte i flere aktiviteter i forbindelse med lansering og presentasjonen av Grunnlovsakeviten. Dette må imidlertid først avklares med Arcus.

Økonomien i Eidsiva Akevittlag står i stil med formålsparagrafen. Alle midler som medlemmene tilfører laget i forbindelse med arrangementer går til mat og drikkeglede. Presidentskapet ser det ikke som noen mål at Eidsiva Akevittlag skal ha økonomiske målsetninger. I tillegg til de bidrag som medlemmene yter i forbindelse med arrangementer, mottar også Eidsiva Akevittlag en andel av den kontingent som medlemmene betaler til NAV. Disse midlene brukes også til mat og drikkeglede.

Presidentskapet vil takke medlemmene for den gode oppslutning de har vist i forbindelse med de arrangementer som har vært, og vi håper at det vil bli like stor oppslutning om fremtidige arrangementer. Presidentskapet vil berømme medlemmene for det gode ambassadørskap de viser i forhold til akevitten og kan med hånden på hjertet si at medlemmene i Eidsiva Akevittlag lever opp til lagets idealer og formål.


 tilbake