Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Protokoll fra Akevittinget 2008

Dato: 13. september 2008 Sted: Nes Brenneri, Røykenvik, Hadeland På Norske Akevitters Venners andre offisielle Akevitting var det 52 medlemmer til stede.

 0-08: Velkommen
President Anne-Lise Mellbye ønsket velkommen og ga ordet til møteleder Ingvar Hage.

1-08: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling ble godkjent. Møteleder foreslo at sak nr 4 og 5 byttet plass. Godkjent. Sakliste ble godkjent.

2-08: Årsberetning 2007
Gjennomgang ved Anne-Lise Mellbye, deretter ble det åpnet for spørsmål. Terje Hansen, Asker og Bærum ønsker en utredning om å la Akevittinget bestå av representanter fra regionene. Årsberetningen ble godkjent.

3-08: Årsregnskap 2007
Årsregnskap ble godkjent. Revisors beretning ble lagt fram i møtet. Møteleder leste opp konklusjonen. Årsberetning ble godkjent.

4-08: Handlingsplan, visjon og mål
Gjennomgang ved Anne-Lise Mellbye.

5-08: Budsjett 2008
Gjennomgang ved Lars Ole Ørjasæter. Budsjett ble godkjent.

6-08: Medlemskontingent
Presidentskapet foreslår å beholde kontingenten på samme nivå neste år. 200 for hovedmedlem og 100 for husstandsmedlem.

Etter sak 6 ble det åpnet for spørsmål og diskusjon.
Arve Røys Stranden påpekte at det var historisk når tre norske akevittprodusenter var til stede. Han ønsket en tilføyelse i strategiplanen, der alle akevittprodusenter i Norge bør komme inn under Samarbeidspartnere.
Det ble stilt spørsmål om satsing på ungdommen og om størrelsen på refusjonen til lokallagene i budsjettet for 2009. Bladet og nettsiden fikk god omtale.

7-08: Valg av presidentskap og valgkomité
Leder i valgkomiteen Kirsten Gustad, Oppland, presenterte komiteens innstilling og gjorde oppmerksom på at alle medlemmer utenom presidenten velges for fire år. Presidenten ble valgt separat. Øvrige medlemmer ble valgt samlet. Varamedlemmer valgt samlet. Alle valg ved akklamasjon.

Presidentskap:
Anne-Lise Mellbye, president      Gjenvalgt for 2 år
Hans Chr. Bangsmoen                 Gjenvalgt for 4 år
Ingvar Hage                                 Ikke på valg (restperiode 2 år)
Unn Karin Olsen                         Gjenvalgt for 4 år
Per Harald Grue                          Ikke på valg (restperiode 2 år)
Olav Lie Nilsen                          Gjenvalgt for 4 år
Elisabeth Tronstad                      Valgt for 4 år, ny

Varamedlemmer:
Kari Raunedokken, Oslo                    Gjenvalgt for 2 år
Anders Haugum, Nord-Trøndelag      Gjenvalgt for 2 år
Gabriel Thrane Skasheim, Rogaland   Valgt for 2 år, ny

Ved valg av valgkomité ble Thomas Gram foreslått inn på fast plass. Byttet plass med Britt Kåsin. Resultat:

Valgkomité:
Kirsten Gustad, Oppland                    Gjenvalgt for 4 år
Kirsten I. Verdal, Nord-Trøndelag      Valgt for 4 år, ny
Thomas Gram, Asker & Bærum          Valgt for 2 år, ny

Vararepr.:
Britt Kåsin, Oslo                                 Valgt for 2 år, tidligere medlem av valgkomiteen
Arne Rød, Follo                                  Valgt for 2 år, ny


Ved protokollen:

Unn Karin Olsen                  Ingvar Hage                             Lars Ole Ørjasæter


 tilbake