Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

NAV Tønsberg stiftes 15. januar 2009

Akevittvenner i Tønsbergregionen inviteres til deltagelse i ny Tønsbergbasert lokalforening. Det er dannet et interimstyre sammensatt av akevittvenner, medlemmer av Norske Akevitters Venner(NAV).

Gamle og nye Akevittvenner!
Vi ønsker å danne en forening med lokal tilknytning til byen og dens mange muligheter. I den anledning inviterer vi til vårt stiftelsesmøte torsdag 15. januar 2009 kl 1900,i Sjømannforeningens lokaler i den Gamle Tollboden på brygga i Tønsberg.

Påmelding skjer ved henvendelse til Kay Myhre 33 32 52 46 – 913 92 729 eller e-post kay-myhr@online.no innen 10. januar.
Pris per kuvert er kr. 400 som betales ved inngangen.

Foredrag
Foruten de praktiske sider ved stiftelsesmøtet, vil møtet også bestå av et foredrag og et passende akevittkrevende måltid. Tønsberg lokalforening av NAV ønsker å formidle kunnskap om akevittens betydning som matdrikk og kulturbærer etter gamle tradisjoner.

Foredrag ved Visepresident i Norske Akevitters Venner,Hans Chr Bangsmoen: «Gyldne dråper - med skråblikk på norske akeviter før og nå». Hyggen og gleden står for oss sentralt ved enhver sammenkomst. Ta gjerne med venner og kjente som du tror kan dele vår glede av norsk akevitt.

Lokalforeningens program og arrangementer fremlegges på stiftelsesmøtet. Årsmøtet skal etter vedtekter for NAVs lokalforeninger avholdes innen utgangen av februar. Forslag til aktiviteter og andre innspill, kan medbringes til stiftelsesmøtet 15 januar 2009. Vi håper å være en aktiv medspiller i NAVsammenheng og ønsker med dette alle akevittvenner velkommen til «Tunsberg Akevittselskab».

Tønsberg, 01.01.2009
Vennlig hilsen Interrimsstyret


 tilbake