Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Krav til autorisasjon av spisesteder

Norske Akevitters Venner har utarbeidet retningslinjer og krav til dokumentasjon for den som ønsker å bli autorisert.


Retningslinjer for autorisasjon
NAV kan kun autorisere bedrifter som av omverdenen oppfattes som profesjonelt drevet og som ubetinget tiltrer NAV sine formål og retningslinjer.
   Serveringsstedet må vise til et mat- og drikkekonsept som tydelig legger opp til en god eksponering og profilering av norsk mat- og drikkekultur.
   Vareutvalget skal minst romme ti norske, fatmodnete akevitter, inkludert akevitter fra fra alle ledende norske produsenter og spesialakevitter i sesongene.
   Det autoriserte serveringsstedet forplikter seg til å iverksette opplæring av personalet for å sikre bred kunnskap om akevitt både kulturhistorisk og når det gjelder produksjon, lagring, smak og bruk.
   Et autorisert akevittsted skal:
   * være aktiv i verving av nye medlemmer
   * oppgi hvem som er akevittansvarlig og rapportere endringer
      i dette ansvaret
   * betale årsavgift. Årsavgiften er for 2016 satt til NOK 1000.

Hva må søknaden inneholde
* en forretningsplan eller en kopi av et styrevedtak som bekrefter at satsingen på akevitt baserer seg på et reflektert valg
* informasjon om hvordan bedriften fremmer bruk av akevitt til og i mat
* opplæringsplan inkl. vedlikehold av kunnskap
* navn og tittel på akevittansvarlig person
* dokumentasjon av eierforhold og bekreftelse på at offentlige pålegg er fulgt (for eksempel Vertskapsbevis i Oslo)

Gyldighet og opphør
Autorisasjon gjelder for tre år. Imidlertid kan presidentskapet med 2/3 flertall inndra autorisasjonen, hvis serveringsstedet ikke lenger fyller kravene.
Autorisasjon kan fornyes for tre nye år etter søknad.
Autorisasjonen opphører når et autorisert serveringssted ønsker det og meddeler dette til NAV.
Fra og med den dagen presidentskapets vedtak om opphør av autorisasjon meddeles, mister serveringsstedet alle rettigheter til å bruk av NAVs navn, plakett m.m. Det samme gjelder ved frivillig oppsigelse.
Ved opphør av autorisasjonen skal alt materiell som naturlig tilhører NAV returneres til sekretariatet, herunder kommer restopplag av brosjyrer o.l. med påtrykk av NAVs navn og logo.

Vedtatt i NAVs Presidentskap, sak 40/07, 23. oktober 2007, justert 9. mai 2014.


Søknad med vedlegg sendes

Norske akevitters Venner
Boks 119 Manglerud
0612 Oslo

eller som e-post med «Autorisasjon» i meldingsfeltet til

post@norsk-akevitt.org tilbake