Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Levering av stoff til AquaVIT

Her finner du noen retningslinjer for hvordan tekst og bilder skal sendes til AquaVIT.


Manus:
Manuset skal være renskrevet og korrekturlest, og redaksjonen mottar helst manus som Word.doc
Manuset skal skrives med enkel  linjeavstand og en spalte. Fonten er valgfri, men gjerne Arial eller Times New Roman med størrelse 12 pt.

Bilder:

Bilder skal leveres som separate filer med oppløsning på min. 200 dpi. Bilder skal IKKE limes inn i Word etc.
Bilder som ønskes på trykk i AquaVIT kan heller ikke klippes fra nettsider el.l. da oppløsningen på slike bilder er for lav.

Opphavsrett:
Fotografen - dersom det er en annen enn den som sender inn bildet - må ha gitt sitt samtykke til publisering i AquaVIT og www.norsk-akevitt.org

Andre formater:
Invitasjoner/informasjon og annet i pdf-format er  ikke ønskelig. Oppløsningen er gjerne for lav - samtidig som det kreves spesiell programvare for å konvertere innholdet tilbake til trykkbare tekster og bilder.

Adresser:
Stoff som skal til AquaVIT sendes sjur.harby@norsk-akevitt.org

Stoff som skal til NAVs nettsider sendes post@norsk-akevitt.org


 tilbake