Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

NAV Cote d'Azur under etablering

Nå har også den norske akevitten inntatt Frankrike, der utmerkede viner, Cognac og Calavados har fått regjere nesten helt uten konkurranse fra de edle norske dråper. Den første utenlandsetableringen for NAV er et faktum - og region NAV Cote d'Azur blir navnet.

Den norske Klubben i Syd-Frankrike tok i november 2007 initiativet til en samling med foredrag om de norske akevittene, akevittsmaking og et gedigent norsk koldtbord med alt tilhørende - iscenesatt av Lars Storvestre, utflyttet nordmann med meritter som vinprodusent og restaurantdrift på samvittigheten. Han er nå formann i Den norske klubben.

Et lydhørt og interessert publikum fikk høre visepresidenten i NAV, Hans Chr. Bangsmoen, foredra og lede akevittsmakingen. Ikke vet vi om det var de edle dråper som inspirerte, men ganske raskt kom en entusiastisk forsamling med forslag om å etablere en regionsavdeling av NAV og fremme den særnorske mat- og drikkekulturen blant franskmenn og nordmenn bosatt i området.

Et interimsstyre ble fort stablet på bena bestående av Ingar Andresen (presidenkandidat), Henning Knutsen, Grethe Roede og Lars Storvestre.

Den formelle etableringen vil antakeligvis finne sted i løpet av første halvår 2008 og det er interimsstyrets ønske å få besøk av enten NAVs president Anne-Lise Mellbye, Halvor Heuch eller Torkjell Berulfsen i forbindelse med det møtet. Inntil da er det meget trolig at tax-free innkjøpene på Gardermoen i langt større grad enn tidligere vil inneholde norsk fatmodnet akevitt.

Bildet:
NAV Cote d'Azur er under etablering, og Ingar Andresen (presidenkandidat) (t.v.) og Henning Knutsen (t.h.) som her flankerer foredragsholder Hans Christian Bangsmoen, sitter i interimstyret sammen med Grethe Roede og Lars Storvestre.

Foto: Birger Elverhøi


 tilbake