Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

080223: Årsmøte på Femte i Andre

NAV Hordaland og Gulen arrangerer årsmøte på Femte i Andre Bar den 23. februar 2008 med påfylgjande medlemsmøte der du kan treffe Linjeakevittekspert Hans Christian Bangsmoen.

Årsmøte:
Me avviklar eit enkelt årsmøte, laurdag 23/2-08 kl.18,00-18,30 på Femte i Andre Bar, Strand Hotell på Strandkaien i Bergen.

Saker:
1.Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrar
3. Valg av referent
4. Namneendring
5. Årsmelding og Aktivitetsplan 2008
6. Rekneskap
7. Val. Kandidatar er spurd på førehand. Dersom andre ynskjer å stilla som kandidat, må me få melding om dette.

Medlemsmøte:
Etter ein kort pause fortset me med medlemsmøte kl.18.45 på same stad. På dette møtet blir det delt ut vervepremie og vi har som vanleg loddsalg. Hans Christian Bangsmoen kjem frå Oslo, han vil forteja om NAV sentralt og om Linjeakevitten.

Middag:
Etter møtet kan alle som har høve til det, væra med ut på middag.
Stad: Bryggen Tracteursted, der Bangsmoen skal Akevittautorisere restauranten.

For at me skal få bestilla bord, er det viktig at me får påmelding til dette seinast 15.februar.
Påmelding på tlf. 951 33 179 Eller på E-post: sandnesoset@bluezone.no


 tilbake