Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

12. Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

Rundt 30 medlemmer av NAV Trøndelag var tilstede da medlem i NAVs presidentskap Per Harald Grue foretok den høytidelige autorisasjonen av Jægtvolden Fjordhotel.

Jægtvolden Fjordhotel ble autorisert 30. november 2007 som serveringssted for norsk, fatmodnet akevitt.

President i NAV Trøndelag Jon A. Rostad ønsket velkommen. Under middagen bidro Per Harald Grue med nyttig og oppbyggende informasjon om norsk fatmodnet akevitt, samt orientering om dram basert på norske urter, blant annet pors.

Så ble de synlige bevis på Jægtvolden Fjordhotels nye status som autorisert serveringssted for norsk fatmodnet akevitt høytidelig overrakt hotellets direktør Olav Edv. Slapgaard. Han takket pent for oppmerksomhet og hyggelig omtale, og lovte å følge opp på beste måte.

Ved middagens slutt takket Kirsten I. Værdal for maten.


Jægtvolden Fjordhotell
Jektvollvegen 89
7670 Inderøy
Tlf. 74 12 47 00
mail@jegtvolden.no
www.jegtvolden.no


 tilbake