Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Gotmar Rustad

Gotmar Rustad ble utnevnt til æresmedlem av Norske Akevitters Venner 4. juni 2004.


Fra og med 5. juni 2003 til og med 4. juni 2004 har Gotmar Rustad spilt «En Akevisitt» på Løiten Brænderi minst en gang hver dag i ett år. Til sammen har han på dette året spilt forestillingen 423 ganger. I tillegg har Anders Brøntveit og Yngve Sørli spilt til sammen 80 forestillinger dette året, slik at totalt på ett år er det spilt 503 forestillinger. Dermed er det på 11 år totalt spilt 3509 forestillinger, og av disse har Gotmar Rustad framført 1757 stykker. Dette er en prestasjon i akevittens tjeneste som fortjener honnør. Gotmar Rustad tildeles derfor æresmedlemskap i Norske Akevitters Venner.

Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

Det nyutnevnte æresmedlemmet ble født 22. januar i 1953 på Flisa i Solør. Han vokste opp på gard som den eldste i søskenflokk på fem, fire brødre og ei søster. Hadde en alle tiders oppvekst, full av aktivitet og utfordringer, med garden, skogen og elva som helårs tumleplass sammen med søsken og kameratflokk. Foreldrene og besteforeldre bodde på garden, og var flinke til å ta seg av og aktivisere ungene.
   Allerede som barn var han glad i å opptre, og sammen med søsknene arrangerte han «Sirkus på Låven» og deltok i lokale julespill. Han tok Examen Artium på Åsnes Gymnas, Flisa i 1972 der han spilte i og skrev flere nummer til Russerevyen.
   Rustad tok Elverum Lærerskole pluss videreutdanning 1974–1978. I denne perioden var han med på å starte opp den første Mart’nsrevyen i Elverum i nyere tid og han deltok som skuespiller i denne revyen i tre år. Skriving av enkelte numre ble det også.

Til Løten
Rett før jul i 1984 flyttet familien til Løten, der Rustad hadde fått jobb som Barne- og ungdomskonsulent ved det kommunale kulturkontoret. Han bygde opp Sentralen Miljøsenter i Løten (med uorganisert ungdom som viktigste arbeidskraft), startet fritidsklubb, småjobbsentral og aktivitetssenter. Rustad ble kultursjef i Løten, først i vikariat i 1991–92, deretter fast fra 1995. Høsten 1992 ble ideen om «En Akevisitt» unnfanget på Kulturkontoret i Løten. Hvem som kom på det vet ingen, men da tanken ble tenkt første gang var daværende kultursjef, Amund Trætteberg, forfatter og medlem av kulturutvalget, Odd Magnar Syversen, formann i kulturutvalget, Bjarne Kjøs, Sekretær Ingrid Nilssen og Gotmar Rustad, som da var kulturkonsulent, til stede. Bakgrunnen for det hele var at kommunen hadde kjøpt husmassen på Løiten Brænderi etter at saft- og syltetøyproduksjonen gikk konkurs på slutten av 80-tallet. Nå trengte man en «spirituell omvisning» mens man jobbet med planer for utvikling av huset. Det ble vedtatt at et stykke skulle skrives, og man kontaktet Hedmark Teater, som foreslo Lars Erik Holter som skuespiller. Etter eget utsagn nærmest maste Rustad seg til å få være «understudy». Holter trengte en bakmann i tilfelle sykdom, og han trengte avløser i ferien. «En Akevisitt» ble skrevet våren 1993 av Odd Magnar Syversen, mens både Lars Erik Holter, Rolf Norsen ved Hedmark Teater samt Rustad bidro med innspill.
   Premieren var den 5. juni 1993, og planen var at forestillingen bare skulle spilles sommeren 1993, mens man hadde en vag ide om at den kunne tas fram igjen om sommeren noen år seinere. Det viste seg imidlertid fort at her fantes det et gruppemarked, og utover høsten -93 kom det stadig forespørsel om gruppeforestillinger. Derfor ble det behov for å lære opp nye skuespillere så de neste årene alternerte Peter Kippersund, Anders Kippersund og Gotmar Rustad på å spille. Senere har de to førstnevnte blitt erstattet av Anders Brøntveit og Yngve Sørli.
   I 1998 solgte Løten kommune Løiten Brænderi til en gruppe privatpersoner og firmaer som hadde interesse av å utvikle stedet videre i skjæringspunktet mellom kultur, reiseliv og opplevelser, og Gotmar Rustad ble tilbudt jobben som daglig leder for Løiten Brænderi Eiendom. I hans tid som daglig leder bygget en om det tomme industriskallet etter saft- og syltetøyfabrikken til en moderne reiselivsbedrift, med alt dette innebærer av infrastruktur, sprinkling, varsling, rømningsveger og publikumsfasiliteter. Hele tida administrerte og spilte Rustad En Akevisitt som del av jobben. Inntektene gikk til eiendomsselskapet.
   I 2000 fikk han Hedemarkenkommunenes felles kulturpris (Plakett og 25 000 kroner) for å ha satt Hedemarken på kulturkartet gjennom arbeidet med «En Akevisitt».
   I august 2001 sluttet han i stillingen som daglig leder og kjøpte samtidig tilbake «En Akevisitt» fra eiendomsselskapet for å drive den gjennom sitt eget firma, Løiten Brænderi Opplevelse. Siden da har Gotmar Rustad «levd av akevitt». Selvsagt først og fremst gjennom teaterforestillingen en Akevisitt, men i stadig økende grad også som foredragsholder, i de aller fleste tilfellene med akevitt som tema. Han begynner etter hvert å bli mye brukt som akevitt-underholder, og har funnet sin helt personlige stil her også.


 tilbake