Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Erkebiskopen fikk den første akevitten

BergensAquavit 1818 fikk gullmedalje under International Wine and Spirits Competition i London i august i 2003, etter å ha vært i salg i bare ett år. Dette ble markert ved en tilstelning i Pütterstuen på Bryggen i Bergen.

Tekst: Tryggve Fett, Preses i Directionen for Selskabet til BergensAquavitens Fremme
 
Ordet akevitt dukker opp for første gang i Norge i et brev fra 1531, som daværende slottsherre til Bergenhus, Eske Bille, sender til den siste katolske erkebiskop, Olaf Engelbrektson i Trondheim. Selskabet til Bergens-Aquavitens Fremme har funnet frem denne historien, og en kopi av brevet ble overrakt Halvor Heuch fra Arcus som produserer Bergens-Aquavit 1818.
 
Bakgrunnen er i korthet følgende: Mange lever i den villfarelse at den norske akevitt kommer fra de indre bygder på Østlandet og i Trøndelag. Dette er en historisk misforståelse, som Selskabets Direction synes det er på tide å få satt en endelig stopper for, for hele den norske akevitt-tradisjonen startet som nevnt i Bergen! Byens ledende status gjennom hele middelalderen og til langt frem på 1800-taller gjorde dette naturlig. Byen var hovedeksporthavn for fisk til store deler av Europa, og ble hovedimporthavn for korn fra landene rundt Østersjøen og det indre av Middelhavet. Gjennom hele perioden var dette kornet råstoff også for produksjon av brennevin.
 
Slottsherrens brev til Hans Velerverdighet er datert 13. april 1531, og forteller om «nogit watn – som hielper for alle kranch-dom som it menniske kand hafve indwortis». Deretter fortsatte Bergen som landets «brennevins-hovedstad» i omkring tre hundre år, hvilket er dokumentert tett i tett ned gjennom historien, med et kvalitativt klimaks på begynnelsen av 1800-tallet. Men så begynner den hjemlig dyrkede poteten å overta som råstoff for brennevinet, og det indre av Østlandet og Trøndelag overtok som de sentrale produksjonssteder.
 
Så langt historiens uomtvistelige forløp! Selskabet til Bergens-Aquavitens Fremme ble dannet for to og et halvt år siden, gjenoppdaget denne historien og var også i stand til å finne frem innkjøpslister fra flere av Bergens gamle brennerier, gode nok til at Arcus (tidligere Vinmonopolet) kunne rekonstruere den aktuelle smak fra 1818. Derved satte man i gang produksjon. Den «BergensAquavit 1818» som ble resultatet, og som ble lansert på markedet primo september 2002, er således et historisk-teknisk nybrottsarbeid av sjelsettende betydning.
 
Det er dette produkt som i august i år – etter bare ett års salg – går hen og får gullmedalje i verdens største vin- og spirituskonkurranse, der en lang rekke produkter fra 45 land deltar. Men Selskabet gir seg ikke med dette. Etter langvarig leting har det også lykkes å få i hende en kopi av det originale brev fra 1531. Dette er så å si norsk brennevins fødselsattest, og ble i dag overrakt representanten Halvor Heuch fra Arcus, som en takk for det vellykkede samarbeid så langt.


 tilbake