Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Grans Bryggeri i Sandefjord: Bryggeriet mot strømmen

Grans Bryggeri i Sandefjord er ikke som andre bryggerier, og det hele startet i 1966 da Guttorm Gran sen. meldte seg ut av Bryggeriforeningen i protest mot forslaget om at de store Oslo-bryggeriene skulle få dominere «Øl-Norge».

Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter
 
De høye herrer i Bryggeriforeningen som ble dominert av de store aktørene, hadde funnet ut at Oslo-bryggeriene hadde «nasjonale ølmerker» som måtte være tilgjengelig over hele landet. «Provins-bryggeriene» fikk tildelt sine lokalområder som de skulle holde seg innenfor. Grans Bryggeri ville slett ikke være med på dette, og resultatet var utmeldelse fra Bryggeriforeningen. Etter utmeldelsen reduserte Grans prisene, men kjøpmennene vegret seg for å ta inn produktene på grunn av frykt for represalier fra de store bryggeriene. Enden på visa ble åpning av fabrikkutsalg og deretter etablering av egne utsalg.
– Vi begynte her i Sandefjord. Så kom etableringer i nabobyene i Vestfold før Oslo sto for tur. De store markedene for oss var i kjøreavstand fra Oslo og på det meste hadde vi 39 utsalg fra Lillehammer i nord til Stavanger i sør-vest, forteller Morten Gran, markedssjef og tredje generasjon ølbrygger i Gran-familien.
 
Etablert i 1899
Sandefjords Bryggeri- og Mineral-vannfabrikk ble grunnlagt i 1899. Flere av hvalfangtsbyens kjente navn sto bak, og den første styreformannen het Anton F. Klaveness. I 1903 kom Peder Bugge Bull inn som disponent og storaksjonær, og han drev bryggeriet helt fram til 1949.
– Min bestefar som hadde mange års fartstid i bryggeribransjen, var bryggerimeter under og etter 2. verdenskrig. Det var vanskelige tider, og i 1949 ville ikke Bugge Bull mer. Bestefar overtok aksjene sammen med en nedkjørt bedrift, forteller Morten Gran.
Det personlige selskapet het fra nå av Sandefjords Bryggeri og driften gikk videre til Bryggeriforeningens utspill i 1966. Gran meldte seg som nevnt ut, og samtidig endret han navn på bryggeriet til Grans Bryggeri. Det var i forbindelse med denne «omorganiseringen» at Grans begynte med både fabrikkutsalg og egne utsalg på øst- og sør-vest-landet. Å ta hånd om detaljistleddet selv, ga også andre fordeler. Det ble færre ledd som skulle ha sin andel av kronene, og følgelig kunne prisen på øl og mineralvann reduseres betraktelig. Likevel hadde nok ikke bryggeriet eksistert i dag om ikke Guttorm Gran hadde tatt opp kampen med de store aktørene. I sin tid hadde mange av Vestfold-byene egne bryggerier. Disse ble i tur og orden kjøpt opp av Oslo-bryggeriene – for så å bli lagt ned. Gran fikk også tilbud om å gå i kompaniskap med de store, men takket nei. Billigprofil Grans øl har følgelig fått stempelet «billigøl» – på godt og vondt.
– For å få dette i rett perspektiv må vi tilbake til den gang bestefar startet fabrikkutsalg. Et fabrikkutsalg er lik rimelige priser, og når en har drevet med dette i førti-femti år har nok den profilen blitt vår lodd i livet. Noe av hemmeligheten ligger også i at vi hele tiden har benyttet samme flasketype til alle produkter. Dette har redusert kostnadene betraktelig. Noe som også passet lavpriskjeden Rema 1000 som på midten av 90-tallet overtok alle lokalutsalgene våre. Dette medførte også at Grans ble landsdekkende. Billigprofilen betyr at vi arbeider med mindre marginer enn de andre, og selv om det ikke er altfor fett, er vi fortsatt på banen. Dessuten: Det er kanskje vi som har rett pris og de andre som noe dyre, smiler Morten Gran.
I den senere tid har vi også hatt priskrig på øl i Norge. I en krig er det alltid noen som taper (les: Må betale), men Grans kom på grunn av de allerede rimelige prisene, relativt godt ut av krigen.
– I alkoholloven heter det at det er fri prisfastsettelse på alkoholholdige varer, men det er forbudt med kortsiktige tilbud. Vi betaler avgift i henhold til skatteklassene, og for pils betaler vi for eksempel vel 16 kroner per liter. I tillegg kommer momsen. Det betyr at en flaske på 0,33 må koste 6,62 kroner, noe som tilsvarer det staten tar inn i avgifter, sier Gran.
Staten mente følgelig at det var noe unaturlig at et bryggeri og omsetningsleddet ga bort varene sine gratis, men vi må legge til at det av en eller annen grunn skrives betydelig mer om billig øl enn når du får 1,5 liter julebrus for tre kroner og femti øre…
 
«Bare øl»
Grans har opp gjennom årene hatt en rekke ølmerker: Mammut, Bokk, Påskeøl, Sommerøl, Juleøl (populært kalt Julegran…), Eksportøl og Bayer. I dag er det «helårsmerkene» Spesialøl, Premium Pilsner vi kjenner best sammen men forskjellige sesongvarianter, men i vår kom det en ny variant på markedet.
– Vi kunne sikkert laget et øl med en noe flottere betegnelse, men fant ut at vi skulle satse på noe mer minimalisisk. Opp gjennom årene har det vært mye medaljer, vimpler og flagg. Derfor ble det «Bare øl», forteller Morten Gran.
Hos Grans starter gjerne prosessen med en diskusjon om hva slag produkt en ønsker. Dette er et samarbeid mellom bryggerimesteren og markedssjefen, det vil si brødrene Håkon og Morten.
– Vi er så få at vi bretter opp armene og arbeider i team. Jeg er ingen brygger, men har meninger om smak og utseende, sier Morten Gran.
– Ja, hvordan er ditt idealøl?
– Det er forskjellig i forhold til årstiden. I sommerhalvåret vil jeg ha et lyst, lett og friskt øl. Når vi kommer ut på vinteren smaker det med et mer mørkt og fyldig juleøl. Motivene for øldrikking er forskjellig etter årstidene. Om sommeren vil en slukke tørsten mens en ønsker å holde varmen vinterstid. Dessuten kommer det også an på hvilken mat som serveres. Til nå har ikke Grans arbeidet noe spesielt kreativt innen kombinasjonen mat og øl, men dette er kanskje et område der vi kan bidra til kunnskapsheving. Vi kan øl, men bør nok alliere oss med matfolket, sier Morten Gran.
 
Reklameforbud og presseomtale
I Norge er det som kjent forbudt å reklamere for alkoholholdige drikkevarer, lettøl unntatt. Grans har likevel fått stor oppmerksomhet i pressen i mange år, ikke minst på grunn av utmeldingen fra Bryggeriforeningen. På slutten av 60-tallet ble det nok en gang blest om Sandefjords-bryggeriet. Etterspørselen hadde steget og kapasiteten var sprengt. Følgelig måtte det investeres i større produksjonsanlegg. For å unngå tap av markedsandeler i byggeperioden, forsøkte Gran først å få kjøpt øl fra Oslo. Kravet fra den kanten var at ølet skulle selges med Oslo-bryggerienes flaske og etikett. Gran bestilte derfor en million liter øl fra Faxe Bryggeri i Danmark. Bryggeriforeningen protesterte under henvisning til «sosiale konsekvenser», og Vinmonopol og departement gjorde også forsøk på å hale ut importtillatelsen. Gran truet med at ølet kom til å gå rett i kloakken på Svinesund om tillatelsen ikke forelå, og sjelden har en tankbil med 14 000 liten øl blitt møtt med større presseoppbud. Enden på historien ble at ølet kom til Sandefjord. Her ble tanken plombert da Gran også måtte ha importtillatelse fra Vinmonopolet. Det varte og det rakk og etter to måneder truet Gran med å stevne Vinmonopolet for retten om de ikke snart klarte å ferdigbehandle søknaden. Den 22. desember kom meldingen om at Gran kunne importere 230.000 liter (en million liten ville ha ført til for store sosiale konsekvenser…), og etikettene med «Danish Beer» kunne endelig benyttes.
– Jeg tror tiden er inne for å tenke nytt når det gjelder det norske reklameforbudet, sier Morten Gran.
– I våre dager kan du ikke se et eneste utenlandsk sportsarrangement på fjernsyn uten at du overøses med all verdens ølreklame. De samme ølsortene er tilgjengelige i Norge, men vi som lever av ølproduksjon i Norge har altså ikke lov til å fortelle om våre produkter. Det synes noe urettferdig – og ikke minst konkurransevridende. For eksempel er forballklubben Liverpool sponset av Carlsberg. I respekt for de norske reglene hadde de i en kamp som gikk på norsk fjernsyn kun «Probably…» på brystet, noe som selvsagt ga dobbelt så mye oppmerksomhet i pressen. Reklameforbudet er følgelig ganske uthult, sier Morten Gran.
 
Bilder: Et lite knippe med Grans-produkter som passer til akevitt...
 
Morten Gran og resten av Gran-familien fører ølbryggertradisjonene videre i Sandefjord.
 
Grans Bryggeri
I dag eies Grans Bryggeri av familien Gran og Threschow Fritzøe med 50 prosent hver. Bryggeriet har 65 ansatte og produserer årlig 20 millioner liter øl. Mineralvannsproduksjo-nen er også på 20 millioner liter. Ølet produseres kun under egne etiketter og Grans leverer i hovedsak til Rema 1000. I tillegg kommer noen institusjoner og utvalgte restauranter. Boksølet produseres hos Harboe i Danmark på lisens. Dette på grunn av at tapping på boks medfører en ganske stor investering og at en i sin tid ikke visste hvor stort bokssalget ville bli. Grans opplyser at det likevel kan være aktuelt på ta boksproduksjonen hjem en gang i fremtiden. Grans har også en egen venneforening; Gran Ølets Venner – G.Ø.L.V. Foreningen ble stiftet i 1997 og har i dag rundt 250 medlemmer.


 tilbake