Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Karvedyrking i Trøndelag

Karvedyrking i Trøndelag Karvefrø som er akevittens hovedkrydder, var i siste halvdel av 1800-tallet en eksportartikkel fra Norge. Denne eksporten var basert på innsamling av vill karve. Så gikk vi fra eksport til import før vi på nytt begynte å dyrke karve til akevittene selv.

Selv om karveplanten finnes over det meste av landet, har imidlertid behovet her i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til første halvdel av 1990-årene vært dekket av import, primært fra Øst-Europa.
 
Ny giv
Sommeren 1989 samlet Johannes Bragstad, bonde og tidligere styreformann ved Sundnes Brenneri, på Sund Gård i Inderøy i Nord-Trøndelag frø fra viltvoksende karve på gården, og året etter ble de første 300 m2 med karve sådd på gården. Dette ble starten på en etter hvert betydelig karvedyrking i Inderøy. I 2004 dyrkes det karve på omlag 500 dekar i kommunen.
 
Inderøykarve
Dette ble også startsignalet for å få etablert Inderøykarve BA, et selskap som forestår foredling, det vi si rensing, og salg av all karve som medlemmene i selskapet dyrker. Selskapet har etter hvert vokst fra fem dyrkere i starten til cirka 20 dyrkere i dag. Utfordringene i forbindelse med å starte dyrking av karve i større målestokk, har vært store. Karveplantens krav til dyrkingsteknikk, gjødsling med mer måtte læres på nytt, delvis gjennom «prøve og feilemetoden». Her var det viktig for dyrkerne å lære av hverandre, samtidig som både planteforskere og forsøksringer ble engasjert i arbeidet med å avdekke karvens hemmeligheter på nytt. Kontakt ut over landegrensene har også vært nyttig. I tillegg har utfordringene knyttet til salg av karven vært sentrale, her er det styrets medlemmer, og spesielt styreleder Johannes Bragstad, som har gjort mye av arbeidet. Dette har i seg selv vært både lærerikt og sosialt for medlemmene i selskapet, direkte kontakt med markedet er ikke det som er mest vanlig for bønder i Norge i dag.
 
Merkeåret 1992
De første leveransene til Arcus for bruk i akevittproduksjon skjedde i 1992. Det skulle produseres en jubileumsakevitt i anledning 150-årsjubileet for Sundnes Brenneri i 1994, «Sundnes Jubileums Aquavit 150». I denne akevitten ble det benyttet både sprit og karve fra Inderøy, og en kjent, men nå avdød, inderøyning, kunstneren Nils Aas, tegnet etiketten.
 
Eteriske oljer
Etter denne tid har det vært jevne leveranser til akevittproduksjonen. Noe av det mest interessante med karven fra Inderøy har dessuten vært det spesielt høye innholdet av eteriske oljer (karvon og limonen), noe som en antar både henger sammen med bruken av vill karve og det faktum at den dyrkes langt mot nord med lang daglengde og kort og kjølig natt. Dette har gjort den såpass etterspurt at et betydelig kvantum etter hvert også er levert til tyske krydderfirma. Øvrige kunder er norske krydderfirma og konservesindustri der karven benyttes i kjente produkter som surkål og pultost.
 
Bilder: Karve og potet – de to viktigste bestanddelene i akevittene våre. Bildene er tatt på Inderøya i Nord-Trøndelag. (Foto: Lars Ole Ørjasæter)


 tilbake