Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Akevittsparing med skattefradrag?

I forbindelse med 150-årsjubileet til Løiten Brænderi i 2005, har Løiten Aquavitens Venner fått lagt ned en egen jubileumsakevitt. For å finansiere prosjektet har foreningen ved president Thore Kleppen innført tvungen sparing blant medlemmene.

Ett av de mer kreative forslagene rundt spareordningen var en egen søknad til Finansdepartementet for å få innført en ny AMS-ordning – «Akevittsparing med skattefradrag». Etter grundig behandling ble det dessverre avslag, men ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i skattelovavdelingen kan ikke beskyldes for å bedrive forenklet saksbehandling. Avslaget var selvsagt også signert finansminister Per-Kristian Foss, og jf. departemental tillatelse, gjengis brevet her (Kilde: DN):
 
Kjære støttesøkende aquavit-venner
 
Det ville utvilsomt gå altfor vidt
Å støtte en lovende, ny aquavit
Med ellevilt fradrag i skatten.
Jeg kan ikke støtte en slik invitt
Til skattepolitikk i svarte natten.
 
Ei heller kan brennende støttetenkning
Begrunne en løssluppen avgiftslemping.
At vanlig avgiftssats også gjelder
Foredlingskunst i potetens kjeller
Må man ta til kjølig etterretning.
 
Strengt tatt kan ideen reverseres.
En hedersaquavit som applauderes
Fortjener kanskje en ekstra skatteklasse
Som skiller den ut fra den simple masse.
En eksklusiv hedersskatt kunne plederes.
 
Den glede som søkerens tørste skare
Herved skjenkes, foruten den bortbrente vare,
Er lykken ved tross alt å slippe,
Enda det var på nære nippet,
Denne ekstra hedersskatt på aquaviten, bare.


 tilbake