Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Akevitt-venner i Asker og Bærum samlet

Tirsdag 5. september 2006 ble Asker & Bærums regionforening av Norske Akevitters Venner (NAV) stiftet. En relativt stort antall akevittvenner var til stede i auditoriet til Wilh. Wilhelmsen på Lysaker, der informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen (visepresident i NAV) ønsket velkommen. Møtet ble ledet av NAVs president, Anne-Lise Mellbye.

Tekst og foto: Karl Jørgen Gurandsrud
 
NAVs medlemmer i Asker og Bærum utgjør nærmere 200 av foreningens rundt 4.500 medlemmer. De blir alle nå registrert i den nye regionforeningen. Selve stiftelsen følger et fast mønster i NAV, som også har laget vedtekter for regionforeningene.

Som president for den nye regionforeningen ble valgt Terje Hansen, Bærum, mens Jon S. Rønne, Bærum, ble visepresident. Grethe Lindman fra samme kommune ble skriver, mens det finansielle skal håndteres av skattmester Karl Jørgen Gurandsrud, Asker. Thor Denstad ble valgt til smaker, Stine Woxman til seremonimester/skåleansvarlig, Wenche Andersen til forvalter av matkultur og Thomas Gran til historiker. Alle disse er fra Bærum.

Med formalitetene på plass entret president Anne-Lise Mellbye podiet igjen og ga noen tanker om NAV og regionforeningene, deres mål, strategier og aktiviteter. Hun understreket foreningens oppgave som forvalter av norsk matkultur og påpekte at den ble stiftet i «det forrige årtusen», 16. desember 1999.

Visepresident Hans Chr. Bangsmoen overtok etter Presidenten og ga noen fakta om linjeakevitten. Det finnes to forskjellige versjoner om bakgrunnen for denne, men Bangsmoen holdt seg til Wilhelmsens versjon. Forenklet kan man si at flere fat med norskprodusert brennevin, basert på poteter, ble med en seilskute over ekvator (Linien) til Australia. Ved en feiltagelse ble et av disse med hjem igjen. Den ærlige skipper tok det med til rederen, og sammen smakte de på «elendigheten», som viste seg helt å ha forandret karakter, i positiv retning.

Wilhelmsens Forskningsavdeling, som ledes og bemannes av Bangsmoen, har i de senere år undersøkt saken gjennom omfattende analyser. Det viser seg at det er stor forskjell på Løiten Tre stjerners og Løiten Linie. Blant annet har mange kjemiske dobbeltbindinger endret seg. I realiteten skjer en foredling av brennevinet under transporten. Det blir utsatt for en temperaturvariasjon på rundt 70 grader, kontinuerlig bevegelse og uttrekk av sherryrester og vanilje (vanillin) fra de brukte sherryfatene. Til sammen gir dette produktet alle NAV-medlemmer kjenner og som er svært populært også på mange eksportmarkeder.

Etter en meget interessant omvisning i rederiets museum med egen «akevittavdeling», ble forsamlingen traktert med en nydelig gryterett og passende drikke. Vertskapet ble behørig takket av de fremmøtte.

I 2007 har den nystiftede regionforeningen allerede flere poster på programmet: Tur med StenaLine til Fredrikshavn, fjordtur på Oslofjorden og førjulsarrangement i Asker. Her er det bare å følge med i tiden som kommer.
 

Bildet: Fra venstre Terje Hansen, Jon S. Rønne, Grethe Lindman, Thor Denstad, Stine Woxman og Wenche Andersen. Fotograf: Karl Jørgen Gurandsrud. Thomas Gram var ikke tilstede da bildet ble tatt. tilbake