Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Medlemskontingenten

Sammen med utgave 1-2006 av AquaVIT ligger det giro for betaling av medlemsavgift for 2006. Vi ber om at beløpet betales innen fristen og at KID-nummeret benyttes ved overføring. For den som ikke bruker nettbank: Be banken om at KID-nummeret brukes.

Medlemskort
Å få ut medlemskort til alle, er en omstendelig, tidkrevende og dyr prosess. Vi har derfor valgt å sende ut medlemskortene til alle med neste blad, AquaVIT 2-2006. Bladet kommer i slutten av mai.
Endringer?
Vi får dessverre en del blader i retur. Post ettersendes kun én måned etter at du har flyttet. Deretter får vi den i retur med «adressaten ukjent». Meld derfor ifra snarest dersom du har flyttet til post@norsk-akevitt.org.

«Plikten» til å gi beskjed gjelder også om du ikke lenger vil være medlem. Medlemssystemet er databasert og purringer går ut automatisk.

Vennlig hilsen

Sekretariatet tilbake