Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Medlemskontingent 2015

Sammen med utgave 1-2015 av AquaVIT som postlegges 26. februar, vil det ligge ved en giro (plastpakket sammen med bladet) for betaling av medlemskontingent for 2015. Dette gjelder for de som er innmeldt FØR 1. oktober 2014 og som ikke allerede har fått tilsendt krav. Vi ber om at beløpet betales på FORFALL og at alle benytter KID-nummeret. For den som ikke bruker nettbank: Be banken om at KID-nummeret brukes da det ellers er vanskelig å spore avsenderen.


Bruk KID
Den som ikke benytter KID-nummer i nettbanken (valg mellom KID og melding) og heller benytter meldingsfeltet, genererer merarbeid for sekretariatet. Dersom meldingsfelt må benyttes, oppgi medlemsnummer (kundenummer) eller fakturanummer.

Bruk av KID eller opplysning om medlemsnummer/fakturanummer gjelder spesielt der et ikke-medlem betaler for medlemmet.

Ny adresse?
Vi får dessverre en del blader i retur. Posten Norge BA oppgir ikke ny adresse ved flytting. Derfor får vi bladet i retur med «adressaten ukjent». Meld derfor ifra snarest dersom du har flyttet til post@norsk-akevitt.org.

Utmelding?
«Plikten» til å gi beskjed gjelder også om du ikke lenger vil være medlem. Medlemssystemet er databasert og purringer går ut automatisk.

Vennlig hilsen

Sekretariatet tilbake

Giro for medlemskontingent: NB! Husk å benytte KID ved innbetaling - og Knr/medlemsnummer ved absolutt alle henvendelser. Betalingsfrist er mandag 16. mars.