Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Alkoholomtale og sosiale medier

Vi ser ofte at venner og bekjente legger ut bilder av vin- og brennevinsflasker på Facebook med ymse kommentarer. Er dette lov - og kan vi gjøre det samme på regionens Facebookside? Norske Akevitters Venner som organisasjon (sentralt og regioner) må forholde seg til Alkohollovens reklameforbud, jf. alkoholloven § 9-2 og mer om dette finner du her.


Norske Akevitters Venner har hatt kommunikasjon med Helsedirektoratet vedrørende hva som er lov og ikke i forhold til publisering av «alkoholholdig» omtale på nett.

Alkohollovens reklameforbud
Lag/foreninger/organisasjoner/bedrifter/selskaper har IKKE lov til å legge ut bilder av alkoholholdige produkter (se bildene) da dette defineres som brudd på alkohollovens reklameforbud. Dette gjelder også lukkede Facebook-sider.
   Grunnen er at informasjon/innhold på Facebook spres uten at den enkelte mottaker har vært aktiv søker informasjonen eller innholdet. En vanlig nettside faller ikke inn under samme «kategori» da den enkelte selv må oppsøke/klikke seg inn på nettsiden.
   Hva den enkelte legger ut på sin private Facebook-side, bryr ikke Helsedirektoratet seg om.

Hva sier Helsedirektoratet?
Helsedirektoratet fører tilsyn med reklameforbudet etter norsk lov. Forbudet følger av lov av 2. juni 1989 nr. 27 om alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) § 9-2, første ledd, og rammer i utgangspunktet all alkoholreklame som formidles i eller til Norge.
   I henhold til alkoholloven § 9-2 er reklame for alkoholholdig drikk forbudt. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, jfr. forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 14-2. Reklameforbudet er medienøytralt og rammer reklame for alkohol i alle medier, også på internett. Alkoholreklameforbudet rammer således all massekommunikasjon som skjer med formål om å fremme salg av alkohol. Videre er alle uttrykk som forbindes med alkoholholdig drikk omfattet av reklameforbudet.
   Alkoholforskriften § 14-3 nr. 8 gir unntak fra reklameforbudet for nøkterne, ikke-produktspesifikke faktaopplysninger i massekommunikasjonskanaler som mottaker selv aktivt må oppsøke. Dette vil for eksempel være nettsider som drives av bransjeaktører eller  foreninger/organisasjoner som Norske Akevitters Venner. Unntaket åpner ikke for at det kan gis generell informasjon om alkohol i andre kanaler, som for eksempel sosiale medier som Facebook. Dette betyr for eksempel at bruk av bilder som tydelig viser alkoholprodukter ikke kan benyttes på Facebook. Bilder av mennesker hvor alkoholholdige produkter ikke fremheves særskilt er greit.
   Se ellers eksempelbilder som henholdsvis bryter med reklameforbudet og som går klar av forbudet. Dersom det konstateres brudd på reklameforbudet, kan Helsedirektoratet fatte vedtak om retting og ileggelse av tvangsmulkt, jfr. alkoholloven §§ 9-3 og 9-4. tilbake

Eksempel på bilde som er OK: Det er nok tydelig for de fleste at det her dreier seg om akevitt, men i og med at ikke etikett/varemerke vises, er dette «innafor».Eksempel på bilde som er OK: Det hersker liten tvil om hva som er i glassene i om med at det er Norske Akevitters venner som arrangerer sammenkomsten, men bildet er selvsagt ok da en ikke viser etiketter/varemerker.Eksempel på bilde som ikke er OK: Det er dessverre ikke lov å vise bilder på Facebook og andre sosiale medier av flasker der en tydelig ser hva som står på etiketten.Eksempel på bilde som ikke er OK: et pent bilde, men ikke lov å publisere på Facebook og andre sosiale medier.