Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøtereferat fra Lister

Lister Akevittlag avholdt årsmøte i løa på Penne 11. februar 2017.


Saksliste:
1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Økonomi
4. Valg

12 medlemmer var tilstede. På sommertreffet i 2016 blei ideen om en egen «Pennedram» framkasta. Vertskapet gikk straks igang med dette og komponerte 2, en på perikum og en på kvann. Tida var nå inne til å prøvesmake. Dette var velkomstdrinken. De fleste hella til perikumdrammen som den beste, med en skarp og solid kvannedram som en god nr. 2.

Leder, Britt-Mari Langerud, orienterte om akevittlaget og dets historikk fra vi første gang var en hard kjerne på fem til vi i dag har et vel etablert akevittlag som samler 20-25 deltakere på sammenkomstene. Vi er storfornøyde med å ha fått til dette. Undertegnede leste opp referat fra aktivitetene i 2016.: ett sommertreff med prøvesmaking av sommerakevitter, og ett juletreff med prøvesmaking av juleakevitter. Når det gjelder 2017 tar vi sikte på å få avholdt et sommertreff siste helg i juni og et juletreff siste helg i november.

Datoene vil bli fastsatt snarest og foreslåtte datoer er:
Lørdag 3.6 – Sommerakevittsmaking
Lørdag 18.11. Juleakevittsmaking

Om lagets økonomi kan vi si at den bærer seg. Vi ønsker ikke å ha en masse penger på bok. Vårt motto er at midlene skal brukes på medlemmene til felles glede og nytte. pr. 1/1/2017 er det kr.1139,77 i kassa.

Laget har hittil vært drevet av et interimsstyre, noe som forså vidt har fungert ganske så utmerket. Imidlertid var tida nå inne til å få på plass et ordentlig styre. Da kandidatene var valgt på forhånd, blei det ikke bruk mye tid på dette. De blei enstemmig valgt med akklamasjon og behørig skåling.

Interimsstyret har bestått av følgende personer:
Britt-Mari Langerud Leder
Fredrik Nesheim Nestleder
Arvid Jørgensen Sekretær og akevittsjef
Wenche Ellingsen og Dag Roalkvam Vertskap
Tone Omdal Sundt Matmor

Nytt styre:
Britt-Mari Langerud Leder
Fredrik Nesheim Nestleder
Arvid Jørgensen: Sekretær og akevittsjef
Hilde Grønnsund Omdal Styremedlem
Vertskapet er fremdeles Wenche Ellingsen og Dag Roalkvam på Penne, og det er vi veldig glade for.

Valgkommite: Styret
Revisor: Svein Vangen

Som nevnt brukte vi ikke mye tid på møtet før vi gikk over til aftenens bevertning bestående av hønsesuppe med grønnsaker og jordskokk fra hagen på Penne tilberedt av Britt-Mari Langerud og Wenche Ellingsen. Til kaffen blei servert «Svinekam» (rullekake med krem og syltetøy overhelt med søt karamellsaus med nøtter). Mester for denne delikatessen var vår utmerkede l leder. I tillegg lederens kransekakehjerter og vertens spesial, samt lakriskonfekt. For anledningen hadde undertegnede i egenskap av akevittsjef for anledningen kjøpt inn tre akevitter: Fru Lysholm, Akevitt Spesial og Gilde Juleakevitt.
Og så var det duket for hyggelig samvær ut i de små timer.


For Lister Akevitttlag Arvid Jørgensen tilbake