Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Atle er vår nye president!

Atle Minothi (35) er utdannet vinkelner fra Gastronomisk Institutt i Stavanger og markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har 15 års erfaring fra restaurantdrift på Aker Brygge og har i 10 år fungert som leder for Mat&Drikke AS (Restaurant Louise, Café Sorgenfri, Café Christiania, Albert Bistro og Lekter´n). Atle driver i dag sitt eget firma og virker som prosjektleder, foredragsholder, skribent, pratmaker og vinkelner. I tillegg er han prosjektleder for Oslo Vinfestival og Oslo Ølfestival. I 2013 ble han tildelt prisen som årets unge leder i reiselivsbransjen.

Det nye presidentskapet består ellers av: 

INGVAR HAGE, OPPLAND (nestleder) gjenvalg, 2 år. Ingvar (66) var med og initierte dannelsen av Norske Akevitters Venner, og har siden hatt rollen som seremonimester. Han har vært opptatt av at NAV skulle utvikle seg til en folkebevegelse, og der alle aktiviteter skal ha som siktemål å bygge opp kunnskap om alle gode muligheter som ligger i å kombinere norsk akevitt og god norsk mat. Det skal være spennende og morsomt å være medlem i NAV. Ingvar var i mange år tilknyttet brennerinæringen og HOFF. Han er i dag eiendomsleder i Norsk institutt for bioøkonomi.

NINA BØHNSDALEN, ROGALAND, gjenvalg, 2 år. Nina har lang erfaring med arbeid i frivillige organisasjoner, og har de siste 15 årene vært ansatt i en. Akevitt er noe hun gjerne drikker til all type mat, hele året, og tar gjerne utfordringer med akevitt til ny mat. Hun liker å organisere aktiviteter og å holde foredrag. Når hun kan fordype seg i historie eller ny kunnskap, og gjerne formidle den videre til andre, trives hun godt. Det er viktig at en deler den kunnskapen og de erfaringene en har – noe Nina blant annet gjør ved å være regionkontakt i Norske Akevitters Venner.

ØYVIND BERGENE, LÅGENDALEN, ny, 1 år. Øyvind Bergene er pensjonert offiser fra Forsvaret. Utdannet ingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøyskole, sivilingeniør fra NTH. Øyvind har blant annet tjenestegjort som overadjutant hos H.M. Kongen i tre år. Etter at han sluttet i Forsvaret har han jobbet i BGeo AS som blant annet har samarbeidet med Norsk Romsenter, Kongsberg Satellite Servises og en rekke andre firmaer i inn- og utland. Han var initiativtager og med på å stifte Norske Akevitters Venner, Region Lågendalen i 2013, og ble valgt inn som 1. vara med møterett i styret til NAV Sentralt i 2014. Der har han spesielt jobbet med opprettelse og støtte til regionene og er i dag regionkontakt.

ELISABETH GJESTLAND, OSLO, ny, 2 år. Elisabeth er 26 år og kommer fra Porsgrunn. Hun har mastergrad i kommunikasjon, og kom inn i Arcus da hun skrev masteroppgave om bruk av sosiale medier når man ikke har lov til å snakke om produktene man lager. Hun ledet Arcus Opplevelse i to år, og er nå kommunikasjonsrådgiver i Microsoft. Hun er glad i, og bruker mye tid på, god mat. Hun er også glad i cocktails - som selvfølgelig helst skal være laget med akevitt!

MONA HALSBAKK, SALTEN, ny, 1 år. Mona har kandidatstudium i Organisasjon og Administrasjon, fra Høgskolen i Bodø samt hovedfag i Samfunnsplanlegging og lokal samfunnsforskning fra Universitetet i Tromsø. Hun arbeider som seniorrådgiver i KS og i jobben har hun mange reisedøgn, som kan passes inn med besøk i NAVs regioner landet rundt.

HEGE RAMSENG, OSLO, gjenvalg, 1 år. Hege er Prosjektleder i Bryggeri- og drikkevareforeningen og var tidligere Informasjonssjef i Arcus. Hun er genuint opptatt av mat og drikke, og har som en av sine fanesaker at det skal serveres norsk øl og akevitt til den norske maten. Hun driver også «misjonsarbeid» for å få kvinner til å oppdage både øl og akevitt – det var tross alt damene som opprinnelig både brygget og brente på gårdene rundt omkring! Hege var også medskribent på boka «Gylne Øyeblikk».

VARAREPRESENTANTER:
GUNNAR HOFF LYSHOLM, TRONDHEIM, ny, 2 år. Gunnar er tidligere ordfører i Orkdal, har drevet Bådshaug Herregårs og har også vært president i NAV Nidaros.

LARS-ROAR HOLTE, ny, 2 år. Lars-Roar er økonomidirektør, HOFF, (tidl. Norske Potetindustrier) og har sittet i styret for Oplandske Akevittvenner i en årrekke.

KIRSTI PERNILLE INDREEIDE, Møre og Romsdal. Gjenvalg, 1 år. Kirsti Pernille er prosjektleder for kortreist mat hos fylkesmannen i Møre og Romsdal. I tillegg er hun styremedlem i Den Norske Matfestivalen i Ålesund og i Klippfiskakademiet. tilbake

Nytt presidentskap 2016: Fra venstre Ingvar Hage, Nina Bøhnsdalen, Atle Minothi, Elisabeth Gjestland, Øyvind Bergene og Mona Halsbakk. Hege Ramseng var ikke til stede da bildet ble tatt. (foto: Oddrun Bergene)