Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Landsmøte i Kulturvernforbundet

Norges Kulturvernforbund arrangerte i år sitt landsmøte 22. til 24. april - på strekningen Trondheim-Tromsø. Som en av medlemsorganisasjonene var Norske Akevitters Venner til stede på forbundets første «havgående» landsmøte - der NAV-president Per Harald Grue ble valgt som forbundets nye nestleder.


Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

Hurtigruteskipet «M/S Finnmarken» var «ramme» rundt landsmøtet der 22 organisasjoner ble til 24 ved opptak av Landsforeningen for Luftfartøyvern (LFL) og Norges Linforening. Landsforeningen for Luftfartøyvern ble etablert i 2016 som en nasjonal paraplyorganisasjon for alle entusiaster, foreninger og klubber som har som formål å restaurere, formidle og operere veteranfly slik de ble bygget. Norges Linforening ble etablert i 1990 for å bevare og utvikle kunnskapen om lin, og øke interessen og arbeidet med lin i Norge.
   Møtet var ellers preget av gode diskusjoner - i og utenfor møtelokalene - noe som gir det nye styret er godt startgrunnlag for det videre arbeidet.

Akevittshow
Med Norske Akevitters Venner som en del av medlemsmassen, er det ikke til å unngå at det snakkes mye om mat og drikke. Under landsmøtemiddagen ble Torghatten akevitt og Gilde Maquavit behørig presenterr av to av NAVs delegater - president Per Harald Grue og president i NAV Brønnøysund og omegn, Berit Rødhyll.

Besøk på Skarven
Etter landsmøtets avslutning fikk vi også tid til et lite besøk hos NAV Tromsø og president Annbjørg Reiersen. Det selvsagte møtestedet var Vertshuset Skarven der den ene av innehaverne, Gunnar Andersen, viste rundt og serverte NAV-regionens eget akevittilpassede øl. 

***********


Uttalelse fra Kulturvernforbundets landsmøte 2016


Kulturvernet krever likebehandling
I dag er ansvaret for bevaring, restaurering og formidling av kulturarven spredt. Organisasjonene forskjellsbehandles. Det mangler en helhetlig politikk. Norges Kulturvernforbund er paraplyorganisasjon for 24 landsdekkende organisasjoner som arbeider med ulike sider av kulturvernet i Norge. Til sammen omfatter dette omlag 230.000 medlemskap. Våre medlemmer arbeider mange millioner timer hvert år.

Vi dekker alle områder innen kulturvern, fra skipsfartshistorie til husflid og bygningsvern, fra slektsforskning til arkeologiske funn og kystkultur.

Vi foretar vedlikehold, reparasjoner, restaurering og ikke minst dokumentasjon av kulturminner – også det immaterielle. Dette gjelder både kulturminner og kompetanse som ellers ville gått tapt. Vi er representert i samtlige norske kommuner og utgjør dermed en solid grunnmur i det lokale kulturliv.

80 % av befolkningen mente i 2015 at kulturvernet for dem er viktig eller meget viktig. Denne oppslutningen er vanskelig å finne respons på hos de bevilgende myndigheter. De aller fleste av våre medlemsorganisasjoner mottar ingen form for statlig støtte til den betydelige samfunnsnytten de bidrar med.

Kulturvernforbundet og de fleste av våre medlemsorganisasjoner har hatt gjentatte møter med både politisk og administrativ ledelse i de aktuelle stortingskomiteer og departementer og der fremmet våre synspunkter og ønsker. Verbal velvilje er ikke fulgt opp med konkret handling og tilhørende bevilgninger. Vi opplever dette som en klar forskjellsbehandling sammenlignet med andre frivillige organisasjoner innen øvrige samfunnsområder.

Våre organisasjoner driver effektivt med små administrasjoner eller arbeidende styrer. Selv om det i all hovedsak er frivillig innsats, er det behov for midler til ledelse, administrasjon, reise og utstyr / materialer. Det må også nevnes kostnader i forbindelse med myndighetskrav som rapportering, regnskap m.v.. Vi mener det er urettferdig at alle våre driftskostnader må bæres av våre medlemmer. Nå bør staten øke bidraget til dette viktige arbeidet som kommer hele befolkningen til gode:

• Kulturdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet bes avklare fordelingen mellom de ulike organisasjoner samt samordne de tilskudd som blir gitt.

• Staten må gi alle organisasjonene i Kulturvernforbundet grunnstøtte.

Kontaktpersoner i Kulturvernforbundet:
Styreleder Jørg Eirik Waula, tlf. 934 99 272
Generalsekretær Toril Skjetne, tlf. 924 86 281 tilbake

Intet møte uten mat og drikke - og heller ikke mat uten akevitt: President i NAV Brønnøy og omegn, Berit Rødhyll og NAV-president Per Harald Grue forteller om de nordnorske akevittene Torghatten Akevitt og Gilde Maquavit, mens leder i Norges Kulturvernforbund, Jørg Eirik Waula (t.h.), lytter oppmerksomt.«M/S Finnmarken» - havgående landsmøtearena.På besøk hos NAV Tromsø og Vertshuset Skarven. Fra venstre innehaver Gunnar Andersen, NAV-president Per Harald Grue og president i NAV Tromsø, Annbjørg Reiersen.NAV Tromsø med eget øl - «Akevittens venn» - brygget på det lokale Bryggeri 13.