Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

NAV Sunnmøre stiftet

Den 10. april 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Norske Akevitters Venner, Region Sunnmøre. Møtet ble holdt på Petrines Gjestgiveri i Norddal.


Norske Akevitters Venner (NAV) er en kulturorganisasjon som skal utvikle kunnskapen om de norske akevittene, skape synergi mellom norsk mat og akevitt, og ikke minst øke antallet gode møter rundt bordet. NAV Sunnmøre er en region under Norske Akevitters Venner, og har som formålsparagraf at den i beste mening skal arbeide for å ivareta akevittene som er en del av vår særnorske kulturarv. NAV Sunnmøre skal i beste mening arbeide for å ivareta akevittene som er en del av vår særnorske kulturarv.
   NAV Sunnmøre ser det som sin store oppgave å fremme akevitten innenfor norsk mat- og drikkekultur og legger opp til samlinger tre-fire ganger per år.
   Under stiftelsesmøtet representerte president Per Harald Grue NAV sentralt, og Stein Lystad ble valgt som president i den nye regionen, NAV Sunnmøre.

Styret
Det nye styret består av:
Stein Lystad - President
Susanne Moen Ouff - Visepresident
Lars Helge Hanssen - Skattmester
Sissel T. P. Brennholm - Skriver
Anders Adolfsson - Skåleansvarlig
Lindis Flem Harnes - Styremedlem
Mindor Klauset - Styremedlem


 tilbake