Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Kulturvernkonferansen 2016

Tema for årets konferanse: Den immaterielle kulturarv - kompetanse og kunnskap i kulturvernet Programmet vil fokusere på kulturvernorganisasjonenes arbeid med den immaterielle kulturarven og løfte frem perspektiver på kompetanse, det skrevne ord, lokalhistorie, samt hvordan vi tar vare på dokumentasjon om vår kulturarv.


Riksarkivar Inga Bolstad og Hans Wilhelm Steinfeld er blant dem som står på programmet. Følg med www.kulturvern.no

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo
Tid: 12.03.2016, 10:00 – 16:00
Deltakeravgift: Kr. 600

Lunsj og to kaffepauser inkludert. Konferansen er gratis for studenter og medlemmer i kulturvernorganisasjonene. Det er fremdeles mulig å melde seg på konferansen: post@norsk-akevitt.org

 

 

PROGRAM:

09:30

Registrering

10:00

Åpning ved leder av Kulturvernforbundet, Jørg Eirik Waula

10:05

Er det immaterielle den egentlige kulturarven?

 

Brita Brenna, professor i museologi ved Universitetet i Oslo

10:30

Immaterielt kulturvernarbeid ute i felt

 

Kyrre Kverndokk, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen

 

 

KOMPETANSE OG KUNNSKAP I KULTURVERNORGANISASJONENE  

 

10:55

Mekke, rigge, telje, tyde. Om kompetanse i kulturvernets organisasjoner

 

Knut Bryn, prosjektleder i Kulturvernforbundet

 

11:25

Restaurering av veteranskip

 

Atle Vie, Norsk Forening for Fartøyvern

11:45

LUNSJ

 

HÅNDVERK – HANDLINGSBÅREN KUNNSKAP

12:45

Frivillig organisasjon som lærebedrift: Rekruttering av unge håndverkere i små verneverdige fag

Ellen Holtan Folkestad, leder i Vestfold Husflidslag

13:05

Hva har vi bruk for av kompetanse i fremtiden?

 

Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen

13:25

Offentlig håndverks- og kulturvernutdanning

 

Kirsti Kolle Grøndahl, yrkesfaglig utvalgsleder «Immateriell kulturarv og verneverdige fag»

13:35

Oppsummering og refleksjoner

Jon Suul, styremedlem i Kulturvernforbundet

13:50    

PAUSE

 

 

DET SKREVNE ORD

14:00

Arkiv -  i går, i dag, i morgen

 
 

Inga Bolstad, Riksarkivar

14:30

Overgang til nye kanaler og metoder: Bygdebøker og lokalhistoriewiki

 

Knut Sprauten, direktør ved Lokalhistorisk institutt

   

14:50

Når tegn blir kulturminne – ei oppsummering og nokre spørsmål

     
 

Olav Svein Stugu, NTNU

       

15:20

Da kulturvernet brøt ned diktaturet

 
 

Hans-Wilhelm Steinfeld, historiker og tidligere Moskva-korrespondent

 

         

Avslutning

         

  tilbake