Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Referat frå årsmøte Norske Akevitters Venner, Region Ottadalen

Årsmøtet var på Brimi Sæter 2. mai 2015 kl. 19.30. 24 medlemmar i NAV Ottadalen møtte fram.


Sakliste
1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent. Simen Bjørgen var valgt som møteleiar og referent.

2. Aktuelle informasjon fra styret Styret orienterte om aktiviteten i lokallaget sidan siste årsmøte.

3. Årsberetning Styret orienterte om arbeidet. Årsmøtet tok dette til orientering.

4. Regnskap Det har vore liten aktivitet i 2014, men lokallaget har kr 35080,40 på bankkonto i Lom og Skjåk Sparebank pr 31.12.2014. Årsmøte godkjente regnskapet.

5. Aktiviteter 2015, orientering ved styret Det kom forslag om studietur til Atlungstad brenneri og akevittkveld på Sve gard til hausten.

6. Valg i henhold til vedtektene ved leiar i valkomiteen Bjørg Aaseng Vole.
Fylgjande vart valgt til styret, samrøystes:
Mai Bakken (2014 – 2016)
Marianne Stensgård (2014 – 2016)
Svein Garmo (2014 – 2016)
Lars Ole Anderssen (2014 – 2016)
Amund Mundhjeld (2014 – 2016)
Mari Brenna (2014 – 2016)
Hans Morten Sæterdal, gjenvalg (2015 – 2017)

Styret konstituerer seg sjølv på fyrste møte.

Fylgjande vart valgt til valkomiteen, samrøystes: Kari Elin Sperstad, leiar Sverre Braaten Bjørn Turtum
Valgkomiteen ber styret om å vurdere enkelte justeringar i vedtektene, som dette punktet med valg av leiar.

7. Eventuelt. Bjørn Turtum vart kåra som årets medlem i 2015. Dette for sin innsats med å veve nye medlemmar til laget.

Brimi Sæter, 2. mai 2015
Simen Bjørgen, referent

Sjå også http://www.gd.no/skjak/vaga/lom/arets-akevittvenn/s/5-18-79566

 tilbake