Information in English Information in English Informaci�n en espa�ol
       Informationen in Deutsch

     Norske Akevitters Venner
     Postboks 119, Manglerud
     0612  Oslo

     Tlf: 23 15 85 00
     Kontortid: 09.00 - 16.00

Våre sponsorer:
     Abonner på våre
nyheter (RSS)
     Abonner på alle
artikler (RSS)

    

Årsmøte i NAV Sunndal - Trollheimen Akevittlag

Lørdag 18. april 2015 kl. 18.30 holdt NAV Sunndal – Trollheimen Akevitt Lag årsmøte i lokalene til Odd Fellow, som var leid for anledningen. Det var møtte 20 stemmeberettigede medlemmer.


Sakslisten på årsmøtet var:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen
3. Valg av dirigent
     a) valg av Stemmestyre
     b) til å underskrive protokollen
4. Behandle årsberetning
5. Behandle regnskap
6. Medlemskontingent
7. Vedta budsjett
8. Foreta valg av nytt styre

Alle som satt i styret var på valg, men dette ble ordnet sik at noe ble gjenvalgt for 1 år og noen for 2 år. Det nye styret ble sammensatt på som følger:
• Arne Georg Dalager ble valgt til ny President og leder for 2 år
• Odd Nasvik styremedlem for 2 år
• Ivar Ottem styremedlem for 2 år
• Ingrid Moen Sande styremedlem for 2 år - Ny
• Hilde Dalager styremedlem for 1 år
• Øyvind Oliver Johansen styremedlem for 1 år
• Vidar Tørset styremedlem 1 år
• Jan Roger Strømsvåg varamedlem 1 år
• Siri Løvaas varamedlem 1 år

Arne Georg Dalager takket for tilliten og takket Odd Nasvik for et godt arbeid i forbindelse med oppstarten av akevittklubben og for det arbeidet han har utført som president og leder siden oppstarten.

Påfølgende samling etter årsmøtet
Etter at årsmøtet var avsluttet var det dekket opp til å innta et måltid. Det som ble servert var Tsjekkisk gulasj med potetmos og salat og dessert Pavlova á la akevittklubben. Drikke til maten var en enhet mineralvann/vin/øl og en enhet akevitt.
   Under middagen ble det holdt et innlegg av Ivar Mellemseter om en artikkel han hadde funnet i VG for en tid tilbake angående opprinnelsen for akevitten. Videre holdt avgått president Odd Nasvik et innlegg om 15 års jubileumsakevitten.
   Etter at middagen var ferdig, ble det gjennomført en quiz med spørsmål fra både Sunndalsøra og verden for øvrig samt noen spørsmål om akevitt også. Premien til de tre som vant konkurransen var en t-skjorte og en bitte liten akevittflaske.

Smakskonkurranse
Siste post på programmet er smakskonkurranse av akevittsorter. Det blir delt ut 4 stk. 2cl glass, der deltakerne skal bestemme hvilken sort det var. Her var det mange deltakere som har et stort potensiale til forbedring - viste det seg etter hvert - men det ble også kåret en vinner.  tilbake

Nyvalgt president Arne Georg Dalager (t.v.) takker avtroppende president Odd Nasvik for godt arbeid og overrekker blomster samt NAVs 15 års jubileumsakevitt.